Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Лесотехнически университет /ЛТУ/ -> Перун - ККБ ЕООД - Благоевград (15429.00 BGN)

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на учебната и научно-изследователската дейност на Лесотехнически университет, както и като бенефициент по договори финансирани от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

ID 634011
Дата на публикуване 2014-11-19
Тип на документа 3
Номер на поръчка 315504
Поръчител Лесотехнически университет /ЛТУ/ 670634
Описание „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на учебната и научно-изследователската дейност на Лесотехнически университет, както и като бенефициент по договори финансирани от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”
Обект доставки
Относно финансирането Четири проекти финансирани от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”: 1. Договор BG051PO001-3.3.06-0056, в рамките на изпълнение на проект „Подкрепа за развитието на младите хора в Лесотехнически университет”; 2. Договор BG051PO001-3.1.07-0074 „Актуализация на учебни програми за специалностите във факултет „Екология и ландшафтна архитектура”; 3. Договор BG051PO001-3.1.09-0019 „Изграждане на единна система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Лесотехническия университет”; 4. Договор BG051PO001-3.1.07-0041 „Актуализиране на учебните програми на специалностите във Факултет „Стопанско управление“ на ЛТУ в съответствие с изискванията на пазара на труда - EDUCOMP”.
Участници 1. Оферта на „ОФИС КОНСУМАТИВИ” ООД с вх. 5312/11.08.2014 г., подадена в 9:40 часа, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. ”Иван Шишманов”, № 4, ап. 1 тел 28701133, e-mail: [email protected], регистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК: 201417931, представлявано от Павел Димитров Стоянов – Управител. ||2. Оферта на “НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД с вх. 5314/11.08.2014 г., подадена в 10:00 часа, , със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Ботев” № 47, ет. 2, тел.: 32631968, факс: 32631968 ||e-mail: [email protected], регистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК: 115013766, представлявано Емил Господинов Тончев - Управител. ||3. Оферта на “ПЕРУН ККБ” ЕООД с вх. 5316/11.08.2014 г., подадена в 10:15 часа, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Д-р Христо Татарчев” № 22, тел.: 073 88 41 01, факс: 073 88 41 01, e-mail: [email protected], регистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК: 101729823 Представлявано Кирил Георгиев Кирилов – Управител. ||4. Оферта на “РОНОС” ООД с вх. 5328/11.08.2014 г., подадена в 15:45 часа, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. ”Александър Стамболийски” № 84, Бизнес център Urban Model, ет. 7, ап. 38-39, тел. 070017017, факс: 8221900, e-mail: [email protected], регистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК: 831176328, Представлявано Жана Кирилова Боянова – Управител.
Дата на договора 96 от 2014-10-07
Изпълнител Перун - ККБ ЕООД - Благоевград 101729823
Собственици на изпълнител Перун - ККБ ЕООД - Благоевград 101729823 Перун - ККБ ЕООД - Благоевград Перун - ККБ ЕООД - Благоевград 101729823 ID: 6039
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 15 429,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: