Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Комплексен онкологичен център/КОЦ/ Русе ЕООД-/Старо наименование - Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Русе ЕООД -> Обединение Пълдин лабс (237000.00 BGN)

„Разработване и внедряване на уеб базирана CRM софтуерна система”

ID 524261
Дата на публикуване 2013-02-18
Тип на документа 3
Номер на поръчка 265353
Поръчител Комплексен онкологичен център/КОЦ/ Русе ЕООД-/Старо наименование - Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Русе ЕООД 117527022
Описание „Разработване и внедряване на уеб базирана CRM софтуерна система”
Обект услуги
Относно финансирането Настоящата обществена поръчка се възлага по договор № 4МС-02-125/27.04.2012г. в изпълнение на проект „Повишаване конкурентоспособността на „КОЦ–Русе” ЕООД чрез въвеждане и сертифициране на СУК съгласно международен стандарт БДС EN ISO 9001 и въвеждане на CRM система”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”, приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, област на въздействие 2.1. „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията”, операция 2.1.2. „Покриване на международно признати стандарти”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Участници NO
Дата на договора 4MC-02-125/U-01 от 2013-02-11
Изпълнител Обединение Пълдин лабс 176456040
Собственици на изпълнител Обединение Пълдин лабс 176456040 Обединение Пълдин лабс 160055550 ПЪЛДИН СОФТ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 66.0% от общия капитал 115871697 СИ ЕС ДИВЕЛЪПМЪНТ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 4.0% от общия капитал 200916582 "МОДЕРНИ СТРАТЕГИИ И ЗНАНИЯ" ООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 30.0% от общия капитал ID: 18682
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 237 000,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: