Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Институт по биология и имунология на размножаването /ИБИР/ към Българска академия на науките /БАН/ -> Антисел България ООД /старо наименование - Антисел Братя Селидис България ООД - София/ (7185.00 BGN)

«Доставка на материали /реактиви/ и консумативи по обособени позиции».

ID 636673
Дата на публикуване 2014-12-05
Тип на документа 3
Номер на поръчка 314619
Поръчител Институт по биология и имунология на размножаването /ИБИР/ към Българска академия на науките /БАН/ 662139
Описание «Доставка на материали /реактиви/ и консумативи по обособени позиции».
Обект доставки
Относно финансирането Проект BG051PO001-3.3.06 -0059 - "Фундаментално и приложно обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в интердисциплинарни биологични направления и иновационни биотехнологии". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“.
Участници Участници по обособена позиция № 31 - шестима участници, както следва: ||Участник 1. „Ай Ви Ди България” ООД, ЕИК 200123131. Седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Бигла” № 21А. Оферта Рег. № 433-НО/08.08.2014 г., 13.40 часа. ||Участник 2. "Биомед фючар" ЕООД, ЕИК 131279289. Седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1700, район Студентски, ж.к. "Студентски град", бл. 7А, ет. 5, ап. 46, Оферта Рег. № 435-НО/11.08.2014 г., 12.31 часа. ||Участник 3. "Антисел България” ООД. ЕИК 121152973, Седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1202, район Сердика, ул. „Индустриална” № 11, Бизнес сити "Василев Плаза", ет. 8, Оферта Рег. № 436-НО/11.08.2014 г., 13.28 часа; ||Участник 4. „Биопласт” ЕООД. ЕИК 200797338. Седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1574, район Слатина, ул. “Мъдрен” № 16, ет. 4, ап. 13. Оферта Рег. № 439-НО/11.08.2014 г., 15.07 часа. ||Участник 5. „Аквахим” АД. ЕИК 200984964. Седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1582, район Искър, "Проф. Цветан Лазаров" № 83. Оферта Рег. № 442-НО/11.08.2014 г., 15.43 часа. ||Участник 6. "Ес Джи Пи Био Дайнамикс" ООД, ЕИК:121803081, Седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1202, район „Оборище”, ул. "Бачо Киро" № 47. Оферта Рег. № 443-НО/11.08.2014 г., 15.51 часа.
Дата на договора 31. от 2014-11-28
Изпълнител Антисел България ООД /старо наименование - Антисел Братя Селидис България ООД - София/ 121152973
Собственици на изпълнител Антисел България ООД /старо наименование - Антисел Братя Селидис България ООД - София/ 121152973 Антисел България ООД /старо наименование - Антисел Братя Селидис България ООД - София/ Антисел България ООД /старо наименование - Антисел Братя Селидис България ООД - София/ 121152973 ID: 814
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 7 185,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: