Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Икономически университет - Варна -> БиоЕвиБул ЕООД - София (25030.00 BGN)

“Доставка на оборудване за развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ – Варна, включващо апарат за водна активност, настолен рН /ORP/EC/ TDS /NaCl / Temp – метър и професионален комбиниран рН метър с йон селективни електроди" по  Договор BG161PO003-1.2.04-0092-С0001 „Развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ - Варна“.

ID 653010
Дата на публикуване 2015-03-10
Тип на документа 3
Номер на поръчка 319804
Поръчител Икономически университет - Варна 83619
Описание “Доставка на оборудване за развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ – Варна, включващо апарат за водна активност, настолен рН /ORP/EC/ TDS /NaCl / Temp – метър и професионален комбиниран рН метър с йон селективни електроди" по Договор BG161PO003-1.2.04-0092-С0001 „Развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ - Варна“.
Обект доставки
Относно финансирането Договор BG161PO003-1.2.04-0092-С0001 „Развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ-Варна“, финансиран с подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Участници 1. Оферта с вх.вх.№ 3.1./12.01.2015г. на “Биоевибул” ЕООД , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130862417 с управител Петър Вълков. ||
Дата на договора 045 от 2015-03-06
Изпълнител БиоЕвиБул ЕООД - София 130862417
Собственици на изпълнител БиоЕвиБул ЕООД - София 130862417 БиоЕвиБул ЕООД - София БиоЕвиБул ЕООД - София 130862417 ID: 22440
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 25 030,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: