Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/ - Старо наименование - Държавна агенция по горите /ДАГ/ -> Ейт Корпорейт ЕООД (205363.00 BGN)

„Организация и провеждане на обучения по проекти на Изпълнителна агенция по горите“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г., бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13”, съгласно договори с рег. номера: A13-22-47 от 08.05.2014г., A13-22-48 от 08.05.2014г., A13-22-49 от 17.06.2014г., A13-22-50 от 08.05.2014г., A13-22-51 от 08.05.2014г., A13-22-52 от 08.05.2014г., сключени между Изпълнителна агенция по горите и Министерството на финансите по Оперативна програма „Административен капацитет”

ID 662687
Дата на публикуване 2015-04-23
Тип на документа 3
Номер на поръчка 319552
Поръчител Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/ - Старо наименование - Държавна агенция по горите /ДАГ/ 121486802
Описание „Организация и провеждане на обучения по проекти на Изпълнителна агенция по горите“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г., бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13”, съгласно договори с рег. номера: A13-22-47 от 08.05.2014г., A13-22-48 от 08.05.2014г., A13-22-49 от 17.06.2014г., A13-22-50 от 08.05.2014г., A13-22-51 от 08.05.2014г., A13-22-52 от 08.05.2014г., сключени между Изпълнителна агенция по горите и Министерството на финансите по Оперативна програма „Административен капацитет”
Обект услуги
Относно финансирането Обученията, предмет на настоящата поръчка са част от дейностите по 6 проекта, финансирани по ОПАК, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-1. Дейностите са част от договори на ИАГ с рег. номера :А13-22-47/08.05.2014 г., А13-22-48/08.05.2014 г., А13-22-49/08.05.2014 г., А13-22-50/08.05.2014 г., А13-22-51/08.05.2014 г. и А13-22-52/08.05.2014 г., сключени между ИАГ и Министерство на финансите по оперативна програма "Административен капацитет".
Участници ИАГ -44709/22.12.2014 г. „Инфракеър Итал“ ДЗЗД Гр. София, ул. „Николай Хайтов“ №3А, ет. 4 ||ИАГ-44732/22.12.2014 г. „Кавангард“ ЕООД Гр. София 1618, бул. Бъкстон, бл. 31Б, ап. 19 ||ИАГ-44785/23.12.2014 г. „БММС“ ЕООД Гр. София 1680, ж.к. Манастирски ливади, бул. България 86А, ет. 5, офис 5Б ||ИАГ-44844/23.12.2014 г. „Евроквалификационен център“ АД Гр.София 1618, район „Красно село“, ул. „Княгиня Клементина“ № 39 ||ИАГ-44845/23.12.2014 г. „Електра проджект“ ДЗЗД с. Мировяне 1289, област София, Община Столична, ул. „Ветрен“ № 4 ||ИАГ-44850/23.12.2014 г. Нов Български Университет Гр. София, ул. „Монтевидео“ № 21 ||ИАГ-44861/23.12.2014г. „Евро-Алианс“ ООД Гр. Пловдив 4003, ул. „Самара“ №13 ||ИАГ-44873/23.12.2014г. „Меркурий – 97“ ЕООД Гр. София, ж.к. Люлин 5, вх. 1, ет. 8, ап. 29 ||ИАГ-44874/23.12.2014г. „Ваканция“ ООД Гр. София, ул. „Планиница“ № 1 ||ИАГ-44876/23.12.2014г. „Евро Тотал Консулт“ ООД Гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 84, ет. 10, оф. 52 ||
Дата на договора 57 от 2015-04-21
Изпълнител Ейт Корпорейт ЕООД 203416340
Собственици на изпълнител Ейт Корпорейт ЕООД 203416340 Ейт Корпорейт ЕООД Ейт Корпорейт ЕООД 203416340 ID: 23388
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 205 363,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: