Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/ - Старо наименование - Държавна агенция по горите /ДАГ/ -> Институт за гората при БАН /ИГ при БАН/ - София (8000.00 BGN)

РАЗРАБОТВАНЕ НА НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ТЕМИ В 7 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ   1. Сравнителна еколого-лесовъдска характеристика на еталонни и антропогенно повлияни екосистеми в района на Странджа и насоки за управлението им.  2. Структура на лонгозните гори по долното течение на р. Камчия и насоки за оптимизиране на управлението им.  3. Разработка на софтуер за информационна система за водене на актовите преписки.  4. Текущо актуализиране на баланса на горските територии (до приемане на последния Закон за горите - отчет на горския фонд), с изграждане на интернет базирана централизирана база данни.  5. Създаване на експериментална култура oт перспективни клонове тополи (Рopulus sp.) с цел извършване на комплексна оценка на потенциала им за производство на биомаса.  6. Изследване на повредите върху подраста при провеждане на възобновителни сечи в буковите насаждения в района на Средна Стара планина.  7. Екологична роля на горите от Carpinus orientalis Mill в Етрополския дял на Стара планина и научнообосновани възможности за устойчивото им управление. 

ID 567443
Дата на публикуване 2013-10-31
Тип на документа 3
Номер на поръчка 286843
Поръчител Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/ - Старо наименование - Държавна агенция по горите /ДАГ/ 121486802
Описание РАЗРАБОТВАНЕ НА НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ТЕМИ В 7 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 1. Сравнителна еколого-лесовъдска характеристика на еталонни и антропогенно повлияни екосистеми в района на Странджа и насоки за управлението им. 2. Структура на лонгозните гори по долното течение на р. Камчия и насоки за оптимизиране на управлението им. 3. Разработка на софтуер за информационна система за водене на актовите преписки. 4. Текущо актуализиране на баланса на горските територии (до приемане на последния Закон за горите - отчет на горския фонд), с изграждане на интернет базирана централизирана база данни. 5. Създаване на експериментална култура oт перспективни клонове тополи (Рopulus sp.) с цел извършване на комплексна оценка на потенциала им за производство на биомаса. 6. Изследване на повредите върху подраста при провеждане на възобновителни сечи в буковите насаждения в района на Средна Стара планина. 7. Екологична роля на горите от Carpinus orientalis Mill в Етрополския дял на Стара планина и научнообосновани възможности за устойчивото им управление.
Обект услуги
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора 107 от 2013-10-24
Изпълнител Институт за гората при БАН /ИГ при БАН/ - София 662192
Собственици на изпълнител Институт за гората при БАН /ИГ при БАН/ - София 662192 Институт за гората при БАН /ИГ при БАН/ - София Институт за гората при БАН /ИГ при БАН/ - София 662192 ID: 1081
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 8 000,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: