Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД -> ДЗЗД Импулс ко - Електроконсорциум ИМ-ЕЛ (2047549.00 BGN)

Ремонт (реконструкция) на ВЛ 110 kV „Градоман”.

ID 594705
Дата на публикуване 2014-03-26
Тип на документа 7
Номер на поръчка 292548
Поръчител Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД 175201304
Описание Ремонт (реконструкция) на ВЛ 110 kV „Градоман”.
Обект строителство
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора 19-МЕР от 2014-03-25
Изпълнител ДЗЗД Импулс ко - Електроконсорциум ИМ-ЕЛ 176643480
Собственици на изпълнител ДЗЗД Импулс ко - Електроконсорциум ИМ-ЕЛ 176643480 ДЗЗД Импулс ко - Електроконсорциум ИМ-ЕЛ 130258609 ИМПУЛС КО, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал 130379297 ЕЛЕКТРОКОНСОРЦИУМ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ЕГН: ********** АЛБИНА ОТМАР КРЪСТАНОВАдлъжност:(Съдружник) дял(5500) [Дата на актуализацията: 2008-03-20] ЕГН: ********** СВЕТОСЛАВ СВИЛЕНОВ КРЪСТАНОВдлъжност:(Съдружник) дял(24500) [Дата на актуализацията: 2008-03-20] ********** АЛБИНА ОТМАР КРЪСТАНОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 3.5 хиляди лева, представляващо 11.667% от общия капитал ********** ДАФИНКА ПЕТРОВА ТЕРЗИЙСКА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.0 хиляди лева, представляващо 6.667% от общия капитал ********** СВЕТОСЛАВ СВИЛЕНОВ КРЪСТАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 24.5 хиляди лева, представляващо 81.667% от общия капитал ЕИК: 121104957 АДМ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(7100) [Дата на актуализацията: 2015-06-10] ЕИК: 115561168 АЙ ДИ ЕМ ООДдлъжност:(Съдружник) дял(30500) [Дата на актуализацията: 2015-06-10] ЕИК: 106581912 БОРОВАН УЪРЛД УАЙД ЕНТЪРПРАЙСЕС ЕООД(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(30 500) [Дата на актуализацията: 2015-06-10] ЕИК: 831027206 ВВМ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(600) [Дата на актуализацията: 2015-06-10] ЕИК: 128019502 ВЕНИ-97 ЕООДдлъжност:(Съдружник) дял(30500) [Дата на актуализацията: 2015-06-10] ЕИК: 121160330 ЕКИ 96 ООДдлъжност:(Съдружник) дял(30500) [Дата на актуализацията: 2015-06-10] ЕИК: 131038943 ЕЛЕКТРИКСИТИ ООД(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(30500) [Дата на актуализацията: 2015-06-10] ЕИК: 126066624 ЕЛЕКТРОСТРОЕЖИ АДдлъжност:(Съдружник) дял(30500) [Дата на актуализацията: 2015-06-10] ЕИК: 103311694 ЕЛИЗ-КОМЕРС АДдлъжност:(Съдружник) дял(30500) [Дата на актуализацията: 2015-06-10] ЕИК: 120548749 КРАСИН ООД(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(30 500) [Дата на актуализацията: 2015-06-10] 128019502 ВЕНИ - 97, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 30.5 хиляди лева, представляващо 13.788% от общия капитал 121160330 ЕКИ 96, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 30.5 хиляди лева, представляващо 13.788% от общия капитал 831027206 ВВМ-ИНЖЕНЕРИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 3.8 хиляди лева, представляващо 1.718% от общия капитал 103311694 ЕЛИЗ-КОМЕРС, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 30.5 хиляди лева, представляващо 13.788% от общия капитал 115561168 АЙ ДИ ЕМ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 30.5 хиляди лева, представляващо 13.788% от общия капитал 816106034 ЕЛТИП-95, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 30.5 хиляди лева, представляващо 13.788% от общия капитал 126066624 ЕЛЕКТРОСТРОЕЖИ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 30.5 хиляди лева, представляващо 13.788% от общия капитал 108022640 ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 30.5 хиляди лева, представляващо 13.788% от общия капитал 121104957 АДМ-ИНЖЕНЕРИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 3.9 хиляди лева, представляващо 1.763% от общия капитал ЕГН: ********** ВАЛЯ МИЛЕВА ДИМИТРОВАдлъжност:(Съдружник) дял(10000) [Дата на актуализацията: 2009-01-05] ЕГН: ********** ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВдлъжност:(Съдружник) дял(10000) [Дата на актуализацията: 2009-01-05] ********** ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 10.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ********** АТАНАС ДИМИТРОВ ГАНЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 10.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ЕГН: ********** БОРИС ГЕОРГИЕВ АРШИНКОВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(2000) [Дата на актуализацията: 2015-04-23] ЕГН: ********** ДЕМИР РАЛИНОВ ЧОЛАКОВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(98000) [Дата на актуализацията: 2015-04-23] ********** ВЪЛЧО ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5.0 хиляди лева, представляващо 5.0% от общия капитал ********** ПЕТЯ СТОЯНОВА КИРЕВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.0 хиляди лева, представляващо 2.0% от общия капитал ********** КАТЯ СЕВДАЛИНОВА ЧАКЪРОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 3.0 хиляди лева, представляващо 3.0% от общия капитал ********** МИТКО ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 40.0 хиляди лева, представляващо 40.0% от общия капитал ********** ВЕЛИКА ВЛЪЧКОВА ПЕНОВСКА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 35.0 хиляди лева, представляващо 35.0% от общия капитал ********** КОЛЮ ВЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 3.0 хиляди лева, представляващо 3.0% от общия капитал ********** ПЕНКА ВАСИЛЕВА ЛЕФТЕРОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 3.0 хиляди лева, представляващо 3.0% от общия капитал ********** МИХАИЛ КОСТОВ КОСТОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5.0 хиляди лева, представляващо 5.0% от общия капитал ********** СТРАТЮ НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.0 хиляди лева, представляващо 2.0% от общия капитал ********** ДИМЧО ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.0 хиляди лева, представляващо 2.0% от общия капитал 126008667 ЕЛЕКТРОСТРОЕЖИ - 96, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 24330.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ЕГН: ********** БОРЯНА ЦВЕТАНОВА КЪЧОВСКА(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2012-06-21] ********** ПЕТЪР СТЕФАНОВ КЪЧОВСКИ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.7 хиляди лева, представляващо 33.333% от общия капитал ********** ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.7 хиляди лева, представляващо 33.333% от общия капитал ********** ПЕТЪР ЙОРДАНОВ МАРИНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.7 хиляди лева, представляващо 33.333% от общия капитал ЕГН: ********** ЖЕЛЯЗКО АНГЕЛОВ КЕЧЕДЖИЕВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(4000) [Дата на актуализацията: 2009-10-30] ЕГН: ********** ЙОРДАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ХРИСТЕВА(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(500) [Дата на актуализацията: 2009-10-30] ЕГН: ********** МИЛЕНА ЖЕЛЯЗКОВА ТРИФОНОВА(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(500) [Дата на актуализацията: 2009-10-30] 040552693 АЙ-ДИ-ЕМ - ИВАН ТРИФОНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.25 хиляди лева, представляващо 5.0% от общия капитал ********** ЖЕЛЯЗКО АНГЕЛОВ КЕЧЕДЖИЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.4 хиляди лева, представляващо 48.0% от общия капитал ********** ДИМИТЪР АСЕНОВ ХИМЧЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.35 хиляди лева, представляващо 47.0% от общия капитал ********** ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 12.0 хиляди лева, представляващо 24.0% от общия капитал ********** САВА ИВАНОВ ХАНДЖИЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 19.0 хиляди лева, представляващо 38.0% от общия капитал ********** КИРИЛ ДИМИТРОВ КИРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 19.0 хиляди лева, представляващо 38.0% от общия капитал ЕГН: ********** Веселин Тодоров Стойчев(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2013-01-02] ********** ЛУИЗА КАМЕНОВА СТОЙЧЕВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 47.5 хиляди лева, представляващо 95.0% от общия капитал ********** ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ СТОЙЧЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.5 хиляди лева, представляващо 5.0% от общия капитал ЕГН: ********** БИСЕРКА МЛАДЕНОВА АТАНАСОВАдлъжност:(Съдружник) дял(320) [Дата на актуализацията: 2010-03-24] ЕГН: ********** БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ МИТРЕНЦЕВдлъжност:(Съдружник) дял(520) [Дата на актуализацията: 2010-03-24] ЕГН: ********** ВАЛЕНТИН СОФРОНИЕВ БЕДНИЧКИдлъжност:(Съдружник) дял(80) [Дата на актуализацията: 2010-03-24] ЕГН: ********** ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(120) [Дата на актуализацията: 2010-03-24] ЕГН: ********** ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ШЕВИКОВдлъжност:(Съдружник) дял(1160) [Дата на актуализацията: 2010-03-24] ЕГН: ********** ИВАН АСЕНОВ ЯНКУЛОВдлъжност:(Съдружник) дял(1160) [Дата на актуализацията: 2010-03-24] ЕГН: ********** ИВЕТА ДОБРЕВА БРИЖИЦКА(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(40) [Дата на актуализацията: 2010-03-24] ЕГН: ********** КОРНЕЛИЯ БОРИСОВА БЛАГОЕВАдлъжност:(Съдружник) дял(280) [Дата на актуализацията: 2010-03-24] ЕГН: ********** ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(280) [Дата на актуализацията: 2010-03-24] ЕГН: ********** ЛЮДМИЛ ГЕНЧЕВ ГЕНОВдлъжност:(Съдружник) дял(360) [Дата на актуализацията: 2010-03-24] ЕГН: ********** НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ СТОЯНОВдлъжност:(Съдружник) дял(80) [Дата на актуализацията: 2010-03-24] ЕГН: ********** ПЕТРАНА КРЪСТЕВА НИКОЛОВАдлъжност:(Съдружник) дял(240) [Дата на актуализацията: 2010-03-24] ЕГН: ********** РУМЕН ИВАНОВ АНГЕЛОВдлъжност:(Съдружник) дял(320) [Дата на актуализацията: 2010-03-24] ЕГН: ********** ЦВЕТАНКА СТЕФАНОВА ДЕЛЧЕВАдлъжност:(Съдружник) дял(40) [Дата на актуализацията: 2010-03-24] ********** ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ШЕВИКОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 25.0 хиляди лева, представляващо 20.0% от общия капитал ********** ИВАН АСЕНОВ ЯНКУЛОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 25.0 хиляди лева, представляващо 20.0% от общия капитал ********** ПЕТРАНА КРЪСТЕВА НИКОЛОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 6.0 хиляди лева, представляващо 4.8% от общия капитал ********** НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ СТОЯНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.0 хиляди лева, представляващо 1.6% от общия капитал ********** БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ МИТРЕНЦЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 10.0 хиляди лева, представляващо 8.0% от общия капитал ********** РУМЕН ИВАНОВ АНГЕЛОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 6.0 хиляди лева, представляващо 4.8% от общия капитал ********** БИСЕРКА МЛАДЕНОВА АТАНАСОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 7.0 хиляди лева, представляващо 5.6% от общия капитал ********** ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ТОШЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5.0 хиляди лева, представляващо 4.0% от общия капитал ********** КОРНЕЛИЯ БОРИСОВА БЛАГОЕВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 7.0 хиляди лева, представляващо 5.6% от общия капитал ********** ВАЛЕНТИН СОФРОНИЕВ БЕДНИЧКИ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.0 хиляди лева, представляващо 1.6% от общия капитал ********** ЛЮДМИЛ ГЕНЧЕВ ГЕНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 8.0 хиляди лева, представляващо 6.4% от общия капитал ********** ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.0 хиляди лева, представляващо 1.6% от общия капитал ********** САШО ТРАЙЧОВ СТЕФАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 4.0 хиляди лева, представляващо 3.2% от общия капитал ********** КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВ ДУРАКОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 4.0 хиляди лева, представляващо 3.2% от общия капитал ********** СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВ ДУРАКОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.0 хиляди лева, представляващо 1.6% от общия капитал ********** ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 3.0 хиляди лева, представляващо 2.4% от общия капитал ********** ЦВЕТАНКА СТЕФАНОВА ДЕЛЧЕВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 7.0 хиляди лева, представляващо 5.6% от общия капитал ЕГН: ********** НЕДЯЛКО ГОСПОДИНОВ НЕДЯЛКОВдлъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2008-02-15] ********** НЕДЯЛКО ГОСПОДИНОВ НЕДЯЛКОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5000.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ЕГН: ********** КРЕМЕН ХРИСТОВ КРАСИНдлъжност:(Съдружник) дял(2500) [Дата на актуализацията: 2008-03-12] ЕГН: ********** МИРЕН ХРИСТОВ КРАСИНдлъжност:(Съдружник) дял(2500) [Дата на актуализацията: 2008-03-12] ********** КРЕМЕН ХРИСТОВ КРАСИН, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.5 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ********** МИРЕН ХРИСТОВ КРАСИН, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.5 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ********** ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 12.0 хиляди лева, представляващо 24.0% от общия капитал ********** САВА ИВАНОВ ХАНДЖИЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 19.0 хиляди лева, представляващо 38.0% от общия капитал ********** КИРИЛ ДИМИТРОВ КИРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 19.0 хиляди лева, представляващо 38.0% от общия капитал 126008667 ЕЛЕКТРОСТРОЕЖИ - 96, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 24330.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ЕГН: ********** ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ МИКОВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(19000) [Дата на актуализацията: 2013-10-09] ЕГН: ********** ЛЮБКА СТОЙКОВА ПЕТКОВАдлъжност:(Съдружник) дял(1000) [Дата на актуализацията: 2013-10-09] ********** КРЪСТЬО ХРИСТОВ ПЕТКОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ЕГН: ********** БИСЕРКА МЛАДЕНОВА АТАНАСОВАдлъжност:(Съдружник) дял(320) [Дата на актуализацията: 2010-03-24] ЕГН: ********** БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ МИТРЕНЦЕВдлъжност:(Съдружник) дял(520) [Дата на актуализацията: 2010-03-24] ЕГН: ********** ВАЛЕНТИН СОФРОНИЕВ БЕДНИЧКИдлъжност:(Съдружник) дял(80) [Дата на актуализацията: 2010-03-24] ЕГН: ********** ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(120) [Дата на актуализацията: 2010-03-24] ЕГН: ********** ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ШЕВИКОВдлъжност:(Съдружник) дял(1160) [Дата на актуализацията: 2010-03-24] ЕГН: ********** ИВАН АСЕНОВ ЯНКУЛОВдлъжност:(Съдружник) дял(1160) [Дата на актуализацията: 2010-03-24] ЕГН: ********** ИВЕТА ДОБРЕВА БРИЖИЦКА(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(40) [Дата на актуализацията: 2010-03-24] ЕГН: ********** КОРНЕЛИЯ БОРИСОВА БЛАГОЕВАдлъжност:(Съдружник) дял(280) [Дата на актуализацията: 2010-03-24] ЕГН: ********** ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(280) [Дата на актуализацията: 2010-03-24] ЕГН: ********** ЛЮДМИЛ ГЕНЧЕВ ГЕНОВдлъжност:(Съдружник) дял(360) [Дата на актуализацията: 2010-03-24] ЕГН: ********** НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ СТОЯНОВдлъжност:(Съдружник) дял(80) [Дата на актуализацията: 2010-03-24] ЕГН: ********** ПЕТРАНА КРЪСТЕВА НИКОЛОВАдлъжност:(Съдружник) дял(240) [Дата на актуализацията: 2010-03-24] ЕГН: ********** РУМЕН ИВАНОВ АНГЕЛОВдлъжност:(Съдружник) дял(320) [Дата на актуализацията: 2010-03-24] ЕГН: ********** ЦВЕТАНКА СТЕФАНОВА ДЕЛЧЕВАдлъжност:(Съдружник) дял(40) [Дата на актуализацията: 2010-03-24] ********** ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ШЕВИКОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 25.0 хиляди лева, представляващо 20.0% от общия капитал ********** ИВАН АСЕНОВ ЯНКУЛОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 25.0 хиляди лева, представляващо 20.0% от общия капитал ********** ПЕТРАНА КРЪСТЕВА НИКОЛОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 6.0 хиляди лева, представляващо 4.8% от общия капитал ********** НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ СТОЯНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.0 хиляди лева, представляващо 1.6% от общия капитал ********** БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ МИТРЕНЦЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 10.0 хиляди лева, представляващо 8.0% от общия капитал ********** РУМЕН ИВАНОВ АНГЕЛОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 6.0 хиляди лева, представляващо 4.8% от общия капитал ********** БИСЕРКА МЛАДЕНОВА АТАНАСОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 7.0 хиляди лева, представляващо 5.6% от общия капитал ********** ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ТОШЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5.0 хиляди лева, представляващо 4.0% от общия капитал ********** КОРНЕЛИЯ БОРИСОВА БЛАГОЕВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 7.0 хиляди лева, представляващо 5.6% от общия капитал ********** ВАЛЕНТИН СОФРОНИЕВ БЕДНИЧКИ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.0 хиляди лева, представляващо 1.6% от общия капитал ********** ЛЮДМИЛ ГЕНЧЕВ ГЕНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 8.0 хиляди лева, представляващо 6.4% от общия капитал ********** ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.0 хиляди лева, представляващо 1.6% от общия капитал ********** САШО ТРАЙЧОВ СТЕФАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 4.0 хиляди лева, представляващо 3.2% от общия капитал ********** КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВ ДУРАКОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 4.0 хиляди лева, представляващо 3.2% от общия капитал ********** СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВ ДУРАКОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.0 хиляди лева, представляващо 1.6% от общия капитал ********** ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 3.0 хиляди лева, представляващо 2.4% от общия капитал ********** ЦВЕТАНКА СТЕФАНОВА ДЕЛЧЕВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 7.0 хиляди лева, представляващо 5.6% от общия капитал ЕГН: ********** НЕДЯЛКО ГОСПОДИНОВ НЕДЯЛКОВдлъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2008-02-15] ********** НЕДЯЛКО ГОСПОДИНОВ НЕДЯЛКОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5000.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ЕГН: ********** Веселин Тодоров Стойчев(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2013-01-02] ********** ЛУИЗА КАМЕНОВА СТОЙЧЕВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 47.5 хиляди лева, представляващо 95.0% от общия капитал ********** ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ СТОЙЧЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.5 хиляди лева, представляващо 5.0% от общия капитал ЕГН: ********** СТЕФАН ПЕТРОВ КЪЧОВСКИ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2015-07-01] ********** ПЕТЪР СТЕФАНОВ КЪЧОВСКИ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ЕГН: ********** ЖЕЛЯЗКО АНГЕЛОВ КЕЧЕДЖИЕВ(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(4000) [Дата на актуализацията: 2009-10-30] ЕГН: ********** ЙОРДАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ХРИСТЕВА(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(500) [Дата на актуализацията: 2009-10-30] ЕГН: ********** МИЛЕНА ЖЕЛЯЗКОВА ТРИФОНОВА(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Съдружник) дял(500) [Дата на актуализацията: 2009-10-30] 040552693 АЙ-ДИ-ЕМ - ИВАН ТРИФОНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.25 хиляди лева, представляващо 5.0% от общия капитал ********** ЖЕЛЯЗКО АНГЕЛОВ КЕЧЕДЖИЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.4 хиляди лева, представляващо 48.0% от общия капитал ********** ДИМИТЪР АСЕНОВ ХИМЧЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.35 хиляди лева, представляващо 47.0% от общия капитал ЕГН: ********** ВАЛЯ МИЛЕВА ДИМИТРОВАдлъжност:(Съдружник) дял(10000) [Дата на актуализацията: 2009-01-05] ЕГН: ********** ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВдлъжност:(Съдружник) дял(10000) [Дата на актуализацията: 2009-01-05] ********** ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 10.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ********** АТАНАС ДИМИТРОВ ГАНЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 10.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ID: 21197
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 2 047 549,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: