Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ -> ДЗЗД Еко Бул (29800.00 BGN)

„Избор на Изпълнител за извършване на консултантска услуга във връзка със строителството по проект „Реконструкция на път ІIІ-867 Мадан – Златоград – Бенковски”, с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Участък от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135, с обща дължина 5.081 км. Обособена позиция № 2: Участък от км 28+135 до км 32+478, с обща дължина 4.343 км. Обособена позиция № 3: Участък от км 32+478 до км 38+443, с обща дължина 5.965 км.

ID 684647
Дата на публикуване 2015-08-27
Тип на документа 3
Номер на поръчка 322991
Поръчител Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ 695089
Описание „Избор на Изпълнител за извършване на консултантска услуга във връзка със строителството по проект „Реконструкция на път ІIІ-867 Мадан – Златоград – Бенковски”, с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Участък от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135, с обща дължина 5.081 км. Обособена позиция № 2: Участък от км 28+135 до км 32+478, с обща дължина 4.343 км. Обособена позиция № 3: Участък от км 32+478 до км 38+443, с обща дължина 5.965 км.
Обект услуги
Относно финансирането Европейско териториало сътрудничество Гърция-България 2007-2013
Участници Пловдивинвест АД; Т7 Консулт ЕООД; Трафик Холдинг ЕООД; Рутекс ООД; Пътинвест инженеринг АД; ТРАНСКОНСУЛТ БГ ООД; ДЗЗД ЕКО БУЛ (Екоинженеринг ЕООД и Бул строй контрол ООД); Екоинженеринг ЕООД; Консулт Инженерингс ЕООД
Дата на договора РД-36-20 от 2015-08-25
Изпълнител ДЗЗД Еко Бул 176459886
Собственици на изпълнител ДЗЗД Еко Бул 176459886 ДЗЗД Еко Бул 130188559 БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал 108507750 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал 831769677 СТАНИЛОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.4 хиляди лева, представляващо 4.706% от общия капитал 831376250 БИАД-С, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.2 хиляди лева, представляващо 2.353% от общия капитал 130077007 БЕСТ-7, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.4 хиляди лева, представляващо 4.706% от общия капитал 000629858 ПЕЩОСТРОЕНЕ И ИЗОЛАЦИИ-МОНТАЖИ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.0 хиляди лева, представляващо 3.922% от общия капитал 823073008 ХИДРОСТРОЙ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.2 хиляди лева, представляващо 2.353% от общия капитал 831358448 ХИДРОСТРОЙ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.2 хиляди лева, представляващо 2.353% от общия капитал 130030064 ГБС-ИНЖЕНЕРИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.4 хиляди лева, представляващо 4.706% от общия капитал 040526862 НИКОЛА КОЧОВСКИ - ГАРАНТ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.2 хиляди лева, представляващо 2.353% от общия капитал 020809244 ИНЖТАЛАНТ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.2 хиляди лева, представляващо 2.353% от общия капитал 121094769 БИГЛА-3, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.0 хиляди лева, представляващо 1.961% от общия капитал 040580949 БОКАР, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.0 хиляди лева, представляващо 1.961% от общия капитал 121171233 СТРОЙИНВЕСТ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.2 хиляди лева, представляващо 2.353% от общия капитал 030466961 КОМЕ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.4 хиляди лева, представляващо 4.706% от общия капитал ********** ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 30.2 хиляди лева, представляващо 59.216% от общия капитал ЕГН: ********** ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ СТАНИЛОВдлъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2008-02-11] ********** ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ СТАНИЛОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 3000.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ID: 19098
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 29 800,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: