Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ -> ДЗЗД Сдружение Контракс Инфра - гр. София (3488801.00 BGN)

 „Разработване и въвеждане в АПИ на Интелигентна информационна система /ИИС/ включваща автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от I-ви и II-ри клас в Р. България, предоставяне на данни за пътната обстановка в реално време към потребители на Републиканската пътна мрежа включително обратна връзка към АПИ и пътни знаци с възможност за дистанционно изменение (Variable Message Signs), с три обособени позиции:   Обособена позиция № 1: „Доставка, монтаж и внедряване на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от I-ви и II-ри клас в Р. България“;   Обособена позиция № 2: „Разработване и въвеждане в АПИ на Интелигентна информационна система за предоставяне на данни в реално време към потребители на РПМ, включително обратна връзка към АПИ и активен интелигентен анализ на пътната обстановка от множество събирателни точки в реално време“;   Обособена позиция № 3: „Доставка, монтаж и внедряване на Система от пътни знаци с възможност за дистанционно изменение“ (VMS).”.  

ID 646584
Дата на публикуване 2015-02-04
Тип на документа 3
Номер на поръчка 317873
Поръчител Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ 695089
Описание „Разработване и въвеждане в АПИ на Интелигентна информационна система /ИИС/ включваща автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от I-ви и II-ри клас в Р. България, предоставяне на данни за пътната обстановка в реално време към потребители на Републиканската пътна мрежа включително обратна връзка към АПИ и пътни знаци с възможност за дистанционно изменение (Variable Message Signs), с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка, монтаж и внедряване на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от I-ви и II-ри клас в Р. България“; Обособена позиция № 2: „Разработване и въвеждане в АПИ на Интелигентна информационна система за предоставяне на данни в реално време към потребители на РПМ, включително обратна връзка към АПИ и активен интелигентен анализ на пътната обстановка от множество събирателни точки в реално време“; Обособена позиция № 3: „Доставка, монтаж и внедряване на Система от пътни знаци с възможност за дистанционно изменение“ (VMS).”.
Обект доставки
Относно финансирането Дейностите, обект на настоящата обществена поръчка, се изпълняват в рамките на проект „Подготовка на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изпълнение на пътни проекти през програмен период 2014 – 2020 чрез подобряване на ефективността при събирането и обработката на данни за трафика по РПМ“, осъществяван с финансовата подкрепа на ЕС чрез Оперативна програма „Техническа помощ“ (ОПТП), приоритетна ос 1 “Подпомагане реализирането на дейностите на структурите на централно ниво; мерки за изграждане на капацитет на институциите, работещи по Структурните фондове“, нова мярка на подкрепа 12 „Техническа помощ за Агенция „Пътна инфраструктура“, при спазване на изискванията на действащото общностно и национално законодателство.
Участници - Подадени оферти за обособена позиция № 1: „Доставка, монтаж и внедряване на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от I-ви и II-ри клас в Р. България“: ||1. „Сдружение Контракс Инфра” (с партньори Контракс” АД; „Инфра Роудс” ЕООД); ||2. Обединение „Принтек България Старт Инженерингс ИИС” (с партньори „Принтек България” ЕАД; „Старт - Инженеринг” АД); ||3. Консорциум „Интелигентни информационни системи” (с партньори „Телелинк” ЕАД; „Кей Пи Ем Консултинг” ЕООД). || ||- Подадени оферти за обособена позиция № 3: „Доставка, монтаж и внедряване на Система от пътни знаци с възможност за дистанционно изменение“ (VMS).”: ||1. Консорциум „Интелигентни информационни системи” (с партньори „Телелинк” ЕАД; „Кей Пи Ем Консултинг” ЕООД); ||2. „Системни комуникации” ЕООД.
Дата на договора Д-8/02.02.2015 г. от 2015-02-02
Изпълнител ДЗЗД Сдружение Контракс Инфра - гр. София 176803180
Собственици на изпълнител ДЗЗД Сдружение Контракс Инфра - гр. София 176803180 ДЗЗД Сдружение Контракс Инфра - гр. София 175415627 КОНТРАКС АД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 80.0% от общия капитал 202062878 ИНФРА РОУДС ЕООД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 20.0% от общия капитал ID: 23067
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 3 488 801,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: