Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ -> ДЗЗД РПМ Кърджали 2014 (0.00 BGN)

"ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН , СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА".

ID 636027
Дата на публикуване 2014-12-04
Тип на документа 3
Номер на поръчка 314579
Поръчител Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ 695089
Описание "ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН , СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА".
Обект строителство
Относно финансирането
Участници Обособена позиция № 1 - ОПУ Кърджали: ||1. ДЗЗД "РПМ КЪРДЖАЛИ 2014" с БУЛСТАТ 176792307, с участници в обединението: „Пътстройинженеринг” АД, гр. Кърджали; „Трейс Кърджали” АД, гр. Кърджали и „ПИ ЕС АЙ” АД, гр. Стара Загора; ||2. Обединение „ТРЗП Кърджали”, с участници в обединението: „Трейс Груп Холд” АД, гр. София, „Пътно строителна компания ЕС БИ ЕС” АД, гр. Стара Загора и „Герт Груп” ЕООД, гр. Пловдив. || ||Обособена позиция № 4 - ОПУ Смолян: ||1. ДЗЗД "СМОЛЯН - ЮГ" с БУЛСТАТ 176790740, с участници в обединението: „Трейс Груп Холд” АД, гр. София, „ИСА 2000” ЕООД, гр. София и „Родопа Трейс” ЕАД, гр. Смолян.
Дата на договора РД-38-17/01.12.2014 г. от 2014-12-01
Изпълнител ДЗЗД РПМ Кърджали 2014 176792307
Собственици на изпълнител ДЗЗД РПМ Кърджали 2014 176792307 ДЗЗД РПМ Кърджали 2014 128005374 ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 25.0% от общия капитал 833175762 ПИ ЕС АЙ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 5.0% от общия капитал 108001767 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 70.0% от общия капитал ID: 22745
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 0,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: