Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Кюстендил -> ПСГ АД - София (896475.02 BGN)

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на пакет от многофамилни жилищни сгради, във връзка реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Кюстендил“ по 8 /осем/ обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Многофамилна жилищна сграда - блок № 85, вход А, Б, В и Г“, находящи се на адрес: гр. Кюстендил, УПИ І, кв. 32, ж.к. „Бузлуджа“ № 85, сграда с идентификатори: за бл. № 85А - 41112.500.1890.1; за бл. № 85Б - 41112.500.1890.2; за бл. № 85В - 41112.500.1890.3; за бл. № 85 Г - 41112.500.1890.4.- РЗП- 8081,24 кв.м. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Многофамилна жилищна сграда блок № 95, находяща се на адрес: гр. Кюстендил, УПИ ХІІІ, кв. 2, ж. к. „Бузлуджа“ № 95, сграда с идентификатор 41112.500.75.8.- РЗП – 10336,20 кв.м. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Многофамилна жилищна сграда блок № 96, находяща се на адрес: гр. Кюстендил, УПИ ХІІІ, кв. 2, ж. к. „Бузлуджа“ № 96, сграда с идентификатор 41112.500.75.6.– РЗП – 10336,20 кв.м. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: Многофамилна жилищна сграда блок № 51, находяща се на адрес: гр. Кюстендил, УПИ VІІ, кв. 137, ул. „Македония“ № 12, сграда с идентификатор 41112.500.1360.2– РЗП – 11561,76 кв.м. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: Многофамилна жилищна сграда блок № 4, находяща се на адрес: гр. Кюстендил, УПИ І, кв. 73, бул. „Г. С. Раковски“ № 22, сграда с идентификатор 41112.500.1744.4. – РЗП – 6982,74 кв. м. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: Многофамилна жилищна сграда блок № 40 А, многофамилна жилищна сграда блок № 41, многофамилна жилищна сграда блок № 41 А и многофамилна жилищна сграда блок № 42, находящи се на адрес: гр. Кюстендил, УПИ ІІ, ж. к. „Румяна войвода“, сгради с идентификатори за блок № 40 А - 41112.504.1148.2; за блок № 41 - 41112.504.1148.3; за блок № 41 А - 41112.504.1148.4; за блок № 42 - 41112.504.1148.5– РЗП – 5956,45 кв. м. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: Многофамилна жилищна сграда блок № 34, находяща се на адрес: гр. Кюстендил, бул. „Цар Освободител“ № 276, сграда с идентификатор: 41112.503.529.1. – РЗП – 5240,70 кв. м. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8: Многофамилна жилищна сграда блок № 131, многофамилна жилищна сграда блок № 132 и многофамилна жилищна сграда блок № 133, находящи се на адрес: гр. Кюстендил, УПИ ХІ, кв. 343, ул. „Антим І“ и ул.„Цариград“, сгради с идентификатори за блок № 131 - 41112.503.544.1, за блок № 132 - 41112. 503.544.2, за блок №133 - 41112. 503.544.3– РЗП – 7398,42 кв. м."

ID 747087
Дата на публикуване 2016-08-30
Тип на документа 0
Номер на поръчка 335675
Поръчител Община Кюстендил 261517
Описание „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на пакет от многофамилни жилищни сгради, във връзка реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Кюстендил“ по 8 /осем/ обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Многофамилна жилищна сграда - блок № 85, вход А, Б, В и Г“, находящи се на адрес: гр. Кюстендил, УПИ І, кв. 32, ж.к. „Бузлуджа“ № 85, сграда с идентификатори: за бл. № 85А - 41112.500.1890.1; за бл. № 85Б - 41112.500.1890.2; за бл. № 85В - 41112.500.1890.3; за бл. № 85 Г - 41112.500.1890.4.- РЗП- 8081,24 кв.м. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Многофамилна жилищна сграда блок № 95, находяща се на адрес: гр. Кюстендил, УПИ ХІІІ, кв. 2, ж. к. „Бузлуджа“ № 95, сграда с идентификатор 41112.500.75.8.- РЗП – 10336,20 кв.м. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Многофамилна жилищна сграда блок № 96, находяща се на адрес: гр. Кюстендил, УПИ ХІІІ, кв. 2, ж. к. „Бузлуджа“ № 96, сграда с идентификатор 41112.500.75.6.– РЗП – 10336,20 кв.м. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: Многофамилна жилищна сграда блок № 51, находяща се на адрес: гр. Кюстендил, УПИ VІІ, кв. 137, ул. „Македония“ № 12, сграда с идентификатор 41112.500.1360.2– РЗП – 11561,76 кв.м. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: Многофамилна жилищна сграда блок № 4, находяща се на адрес: гр. Кюстендил, УПИ І, кв. 73, бул. „Г. С. Раковски“ № 22, сграда с идентификатор 41112.500.1744.4. – РЗП – 6982,74 кв. м. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: Многофамилна жилищна сграда блок № 40 А, многофамилна жилищна сграда блок № 41, многофамилна жилищна сграда блок № 41 А и многофамилна жилищна сграда блок № 42, находящи се на адрес: гр. Кюстендил, УПИ ІІ, ж. к. „Румяна войвода“, сгради с идентификатори за блок № 40 А - 41112.504.1148.2; за блок № 41 - 41112.504.1148.3; за блок № 41 А - 41112.504.1148.4; за блок № 42 - 41112.504.1148.5– РЗП – 5956,45 кв. м. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: Многофамилна жилищна сграда блок № 34, находяща се на адрес: гр. Кюстендил, бул. „Цар Освободител“ № 276, сграда с идентификатор: 41112.503.529.1. – РЗП – 5240,70 кв. м. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8: Многофамилна жилищна сграда блок № 131, многофамилна жилищна сграда блок № 132 и многофамилна жилищна сграда блок № 133, находящи се на адрес: гр. Кюстендил, УПИ ХІ, кв. 343, ул. „Антим І“ и ул.„Цариград“, сгради с идентификатори за блок № 131 - 41112.503.544.1, за блок № 132 - 41112. 503.544.2, за блок №133 - 41112. 503.544.3– РЗП – 7398,42 кв. м."
Обект строителство
Относно финансирането
Участници 2
Дата на договора Д-00-530 от 2016-08-10
Изпълнител ПСГ АД - София 131137959
Собственици на изпълнител ПСГ АД - София
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 896 475,02 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: