Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Благоевград -> Динатстрой ООД - Благоевград (1510465.28 BGN)

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап, по обособени позиции Обособена позиция №1 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско”, ул. „Струма“ №2; Обособена позиция №2 “Многофамилна жилищна сграда - с административен адрес ул. „Цар Иван Шишман“ №20“; Обособена позиция №3 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 41, вх. „А“, „Б“ и „В“, с административен адрес ж. к. „Ален мак”; Обособена позиция №4 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 27, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ул. „Марица“; Обособена позиция №5 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”; Обособена позиция №6: “Многофамилна жилищна сграда – блок №21, блок №22, вх. „А“ и вх. „Б“, блок №23, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ж.к. „Еленово”; Обособена позиция №7: “Многофамилна жилищна сграда – блок №207, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж. к. „Еленово” Обособена позиция №8: “Многофамилна жилищна сграда – блок №63, вх. А, вх. Б, вх. „В“ и вх. „Г“, с административен адрес ж. к. „Ален мак”; Обособена позиция №9: “Многофамилна жилищна сграда – блок №3, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ул. „Иван Михайлов“ №57; Обособена позиция №10: “Многофамилна жилищна сграда – блок №38, вх. „А“, вх. „Б“, вх. „В“ и вх. „Г“, с административен адрес ж. к. „Ален мак“; Обособена позиция №11: “Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А“, вх. „Б“, вх. „В“ и вх. „Г“, с административен адрес ж. к. „Еленово“; Обособена позиция №12: “Многофамилна жилищна сграда – блок №209, вх. „А“, вх. „Б“, вх. „В“, вх. „Г“ и вх. „Д“, с административен адрес ж. к. „Еленово“; Обособена позиция №13: “Многофамилна жилищна сграда – блок №6, вх. „А“ и вх. „Б“, №7, вх. „А“, и вх. „Б“, №8, с административен адрес ж. к. „Еленово“; Обособена позиция №14: “Многофамилна жилищна сграда – блок №10, №11, вх. „А“ и вх. „Б“, №12, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ж. к. „Струмско център“; Обособена позиция №15: “Многофамилна жилищна сграда – блок №1, „2, вх. „А“ и вх. „Б“, №3, вх. „А“ и вх. „Б“, №4, с административен адрес ж. к. „Струмско център“; Обособена позиция №16: “Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес, ж. к. „Струмско“, ул. „Огражден“; Обособена позиция №17: “Многофамилна жилищна сграда – блок №13, №14, вх. „А“ и вх. „Б“, №15, вх. „А4 и вх. „Б“ и №16, с административен адрес ж. к. „Ален мак“; Обособена позиция №18: “Многофамилна жилищна сграда – блок №13, №14, вх. „А“ и вх. „Б“, №15, вх. „А“ и вх. „Б“, №16, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ж. к. „Струмско център“; Обособена позиция №19: “Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ж. к. „Еленово“; Обособена позиция №20: “Многофамилна жилищна сграда – блок №38, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж. к. „Струмско“, ул. „Броди“ №21; Обособена позиция №21: “Многофамилна жилищна сграда – блок №212, вх. „А“, вх. „Б“, вх. „В“ и вх. „Г“, с административен адрес ж. к. „Еленово“; Обособена позиция №22: “Многофамилна жилищна сграда – блок №46, блок №47, вх. „А“ и вх. „Б“, №48 и №49, с административен адрес ж. к. „Еленово“; Обособена позиция №23: “Многофамилна жилищна сграда – блок 41, с административен адрес ж. к. „Еленово“; Обособена позиция №24: “Многофамилна жилищна сграда – блок №21, №22, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ж. к. „Ален мак“; Обособена позиция №25: “Многофамилна жилищна сграда – блок №23, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ж. к. „Ален мак“;

ID 740999
Дата на публикуване 2016-07-19
Тип на документа 0
Номер на поръчка 331807
Поръчител Община Благоевград 24695
Описание „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап, по обособени позиции Обособена позиция №1 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско”, ул. „Струма“ №2; Обособена позиция №2 “Многофамилна жилищна сграда - с административен адрес ул. „Цар Иван Шишман“ №20“; Обособена позиция №3 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 41, вх. „А“, „Б“ и „В“, с административен адрес ж. к. „Ален мак”; Обособена позиция №4 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 27, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ул. „Марица“; Обособена позиция №5 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”; Обособена позиция №6: “Многофамилна жилищна сграда – блок №21, блок №22, вх. „А“ и вх. „Б“, блок №23, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ж.к. „Еленово”; Обособена позиция №7: “Многофамилна жилищна сграда – блок №207, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж. к. „Еленово” Обособена позиция №8: “Многофамилна жилищна сграда – блок №63, вх. А, вх. Б, вх. „В“ и вх. „Г“, с административен адрес ж. к. „Ален мак”; Обособена позиция №9: “Многофамилна жилищна сграда – блок №3, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ул. „Иван Михайлов“ №57; Обособена позиция №10: “Многофамилна жилищна сграда – блок №38, вх. „А“, вх. „Б“, вх. „В“ и вх. „Г“, с административен адрес ж. к. „Ален мак“; Обособена позиция №11: “Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А“, вх. „Б“, вх. „В“ и вх. „Г“, с административен адрес ж. к. „Еленово“; Обособена позиция №12: “Многофамилна жилищна сграда – блок №209, вх. „А“, вх. „Б“, вх. „В“, вх. „Г“ и вх. „Д“, с административен адрес ж. к. „Еленово“; Обособена позиция №13: “Многофамилна жилищна сграда – блок №6, вх. „А“ и вх. „Б“, №7, вх. „А“, и вх. „Б“, №8, с административен адрес ж. к. „Еленово“; Обособена позиция №14: “Многофамилна жилищна сграда – блок №10, №11, вх. „А“ и вх. „Б“, №12, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ж. к. „Струмско център“; Обособена позиция №15: “Многофамилна жилищна сграда – блок №1, „2, вх. „А“ и вх. „Б“, №3, вх. „А“ и вх. „Б“, №4, с административен адрес ж. к. „Струмско център“; Обособена позиция №16: “Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес, ж. к. „Струмско“, ул. „Огражден“; Обособена позиция №17: “Многофамилна жилищна сграда – блок №13, №14, вх. „А“ и вх. „Б“, №15, вх. „А4 и вх. „Б“ и №16, с административен адрес ж. к. „Ален мак“; Обособена позиция №18: “Многофамилна жилищна сграда – блок №13, №14, вх. „А“ и вх. „Б“, №15, вх. „А“ и вх. „Б“, №16, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ж. к. „Струмско център“; Обособена позиция №19: “Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ж. к. „Еленово“; Обособена позиция №20: “Многофамилна жилищна сграда – блок №38, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж. к. „Струмско“, ул. „Броди“ №21; Обособена позиция №21: “Многофамилна жилищна сграда – блок №212, вх. „А“, вх. „Б“, вх. „В“ и вх. „Г“, с административен адрес ж. к. „Еленово“; Обособена позиция №22: “Многофамилна жилищна сграда – блок №46, блок №47, вх. „А“ и вх. „Б“, №48 и №49, с административен адрес ж. к. „Еленово“; Обособена позиция №23: “Многофамилна жилищна сграда – блок 41, с административен адрес ж. к. „Еленово“; Обособена позиция №24: “Многофамилна жилищна сграда – блок №21, №22, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ж. к. „Ален мак“; Обособена позиция №25: “Многофамилна жилищна сграда – блок №23, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ж. к. „Ален мак“;
Обект строителство
Относно финансирането
Участници 3
Дата на договора 98-00-219 от 2016-07-11
Изпълнител Динатстрой ООД - Благоевград 101634161
Собственици на изпълнител Динатстрой ООД - Благоевград
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 1 510 465,28 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: