Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Министерство на икономиката -> Сиенсис АД - София (27640.00 BGN)

„Закупуване и доставка на офис техника за нуждите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, по обособени позиции:  1. „Закупуване и доставка на принтери А4 и мобилни принтери“;  2. „Закупуване и доставка на мултифункционални устройства А4“;  3. „Закупуване и доставка на документни скенери и мобилни скенери“;  4. „Закупуване и доставка на шредери“;  5. „Закупуване и доставка на преносими компютри (лаптопи)“, открита с  Решение № РД-16-20/12.01.2016 г., променена с Решение № РД-16-50/25.01.2016 г.    

ID 739041
Дата на публикуване 2016-07-05
Тип на документа 0
Номер на поръчка 331998
Поръчител Министерство на икономиката 176789453
Описание „Закупуване и доставка на офис техника за нуждите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, по обособени позиции: 1. „Закупуване и доставка на принтери А4 и мобилни принтери“; 2. „Закупуване и доставка на мултифункционални устройства А4“; 3. „Закупуване и доставка на документни скенери и мобилни скенери“; 4. „Закупуване и доставка на шредери“; 5. „Закупуване и доставка на преносими компютри (лаптопи)“, открита с Решение № РД-16-20/12.01.2016 г., променена с Решение № РД-16-50/25.01.2016 г.
Обект доставки
Относно финансирането Обществената поръчка ще се финансира със средства от бюджетна линия BG16RFOP002-5.002 „Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики" по приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.
Участници 5
Дата на договора 70 от 2016-07-04
Изпълнител Сиенсис АД - София 121708078
Собственици на изпълнител Сиенсис АД - София
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 27 640,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: