Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/ - Старо наименование - Държавна агенция по горите /ДАГ/ -> Агролеспроект ЕООД - София (72500.00 BGN)

„Извършване на инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Граматиково”, включваща две обособени позиции:   Обособена позиция 1: „Извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии на ТП „Държавно ловно стопанство Граматиково”    Обособена позиция 2: „Извършване на съпътстващи проучвания във връзка с изпълнение на проект „Опазване на ключови горски местообитания на Малкия креслив орел (Aquila pomarina) в България” LIFE12 NAT/BG/001218 по програма Life + на Европейския съюз, при инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Граматиково”.   

ID 744269
Дата на публикуване 2016-08-10
Тип на документа 0
Номер на поръчка 335790
Поръчител Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/ - Старо наименование - Държавна агенция по горите /ДАГ/ 121486802
Описание „Извършване на инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Граматиково”, включваща две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии на ТП „Държавно ловно стопанство Граматиково” Обособена позиция 2: „Извършване на съпътстващи проучвания във връзка с изпълнение на проект „Опазване на ключови горски местообитания на Малкия креслив орел (Aquila pomarina) в България” LIFE12 NAT/BG/001218 по програма Life + на Европейския съюз, при инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Граматиково”.
Обект услуги
Относно финансирането Обособена позиция № 2 - Във връзка с изпълнение на проект „Опазване на ключови горски местообитания на Малкия креслив орел (Aquila pomarina) в България” LIFE12 NAT/BG/001218 по програма Life + на Европейския съюз.
Участници 2
Дата на договора 131 от 2016-07-19
Изпълнител Агролеспроект ЕООД - София 831654365
Собственици на изпълнител Агролеспроект ЕООД - София
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 72 500,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: