Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Шумен -> ДЗЗД Обединение Център - Шумен (1207593.16 BGN)

„Изпълнение на СМР за реализация на проект BG161PO001/1.4-02/2008/016 „Подобряване на градска среда в Шумен – рехабилитация на ул.”Христо Ботев”, Централна пешеходна зона и Градска градина ”, с три обособени позиции / лотове /: ЛОТ 1 - Рехабилитация на пешеходна улица „Христо Ботев” и парк ”Оборище”. ЛОТ 2 - Рехабилитация на централна градска пешеходна зона, в частта между площад „Кристал” и площад ”България”. ЛОТ 3 - Рехабилитация на централна градска градина между площад ”България” и Гаровия площад.

ID 405224
Дата на публикуване 2010-07-19
Тип на документа 3
Номер на поръчка 163259
Поръчител Община Шумен 931721
Описание „Изпълнение на СМР за реализация на проект BG161PO001/1.4-02/2008/016 „Подобряване на градска среда в Шумен – рехабилитация на ул.”Христо Ботев”, Централна пешеходна зона и Градска градина ”, с три обособени позиции / лотове /: ЛОТ 1 - Рехабилитация на пешеходна улица „Христо Ботев” и парк ”Оборище”. ЛОТ 2 - Рехабилитация на централна градска пешеходна зона, в частта между площад „Кристал” и площад ”България”. ЛОТ 3 - Рехабилитация на централна градска градина между площад ”България” и Гаровия площад.
Обект строителство
Относно финансирането Проект BG161PO001/1.4-02/2008/016 “Подобряване на градската среда в Шумен – рехабилитация на ул. „Христо Ботев, централна пешеходна зона и градска градина” , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен, чрез оперативна програма „Регионално развитие” 2007 -2013 г. е в размер на 85 %, от стойността на дейностите и 15% национално съфинансиране.
Участници NO
Дата на договора 3 от 2010-07-16
Изпълнител ДЗЗД Обединение Център - Шумен 175909330
Собственици на изпълнител ДЗЗД Обединение Център - Шумен 127630597 БАРС, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 37.0% от общия капитал 837035366 ПЪТИЩА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 35.0% от общия капитал 040188026 ЖСП - СТИЛ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 28.0% от общия капитал
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 1 207 593,16 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: