Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Разград -> ДЗЗД Консорциум Електронно управление - София (460064.00 BGN)

„Оптимизация на административните процеси, ре-инженеринг на фронт- и бек-офис системите, разработване и внедряване на система за моделиране на е-услуги и внедряването им в продукционна среда”,  посочен в Дейност 2 на проект „Община Разград – ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите”, изпълняван по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № А09-31-3C от 12.06.2009 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1. “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”

ID 399003
Дата на публикуване 2010-05-11
Тип на документа 3
Номер на поръчка 154677
Поръчител Община Разград 505910
Описание „Оптимизация на административните процеси, ре-инженеринг на фронт- и бек-офис системите, разработване и внедряване на система за моделиране на е-услуги и внедряването им в продукционна среда”, посочен в Дейност 2 на проект „Община Разград – ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите”, изпълняван по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № А09-31-3C от 12.06.2009 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1. “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”
Обект услуги
Относно финансирането Средствата са предоставени по Дейност 2 на проект „Община Разград – ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите”, изпълняван по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № А09-31-3C от 12.06.2009 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1. “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”. Начина на плащане се урежда в договора за изпълнение на обществената поръчка, представляващ Приложение №18 от документацията за провеждане на общестната поръчка.
Участници NO
Дата на договора А09-31-3С-15 от 2010-05-04
Изпълнител ДЗЗД Консорциум Електронно управление - София 175827794
Собственици на изпълнител ДЗЗД Консорциум Електронно управление - София 130199580 СИЕЛА НОРМА АД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 33.0% от общия капитал 833092882 ДАВИД ХОЛДИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 33.0% от общия капитал 121708078 СИЕНСИС, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 33.0% от общия капитал
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 460 064,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: