Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София -> ДЗЗД Сдружение Железопътна инфраструктура 2011 (12536524.00 BGN)

Договор №5055/10.07.2015 г., с предмет:“Допълнителни работи за проект  „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли – Свиленград (от км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли до км 297+750 в междугарието Свиленград – граница с Република Турция), включително гарите Харманли и Свиленград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина на железния път 34 км и рехабилитация и електрификация на железопътната линия Свиленград – граница с Република Гърция с приблизителна дължина 4 км”

ID 679293
Дата на публикуване 2015-07-27
Тип на документа 3
Номер на поръчка 323577
Поръчител ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София 130823243
Описание Договор №5055/10.07.2015 г., с предмет:“Допълнителни работи за проект „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли – Свиленград (от км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли до км 297+750 в междугарието Свиленград – граница с Република Турция), включително гарите Харманли и Свиленград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина на железния път 34 км и рехабилитация и електрификация на железопътната линия Свиленград – граница с Република Гърция с приблизителна дължина 4 км”
Обект строителство
Относно финансирането Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
Участници ДЗЗД „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 2011”, гр. София, бул. „Ситняково“ №48, с вх. № ЖИ-15998/28.04.2015 год. в 14,07 часа ||„Порр Бау” Гмбх, седалище и адрес на управление: Политическа община Виена, Абсберггасе 47, 1100 Виена, вписано в Търговски регистър, Търговски съд Виена с фирмен № 34160, ||и ||„ПСТ Груп“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Подуяне, ул.“Бесарабия“ № 114, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831928535, ||представлявано от Тоше Наумов, гражданин на Германия, роден на 05.06.1971, ЛП: 1913919, Йоханес Фюрст, гражданин на Австрия, роден на 04.07.1966, ЛП: Р3926525 и Иван Матич, гражданин на Република Австрия, роден на 13.08.1985, ЛП Р 7369793 – които и да е двама от тях заедно, в качеството им на представители на Консорциума „Железопътна инфраструктура 2011“, съгласно Анекс № 4 от 01.06.2014г. към Договор за партньорство от 20.05.2011г., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, ||
Дата на договора 5055 от 2015-07-10
Изпълнител ДЗЗД Сдружение Железопътна инфраструктура 2011 176232461
Собственици на изпълнител ДЗЗД Сдружение Железопътна инфраструктура 2011 176232461 ДЗЗД Сдружение Железопътна инфраструктура 2011 --------- ПОРР БАУ ГмбХ, националност: AUT, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 51.0% от общия капитал 831928535 ПСТ ХОЛДИНГ АД, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 49.0% от общия капитал HE 287485 КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД(КИПЪР)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2014-04-17] 121671772 ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО ПЪТИЩА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 90.582 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ********** ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 104.875 хиляди лева, представляващо 24.277% от общия капитал 999999995 ГРУПА НЕФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 37.2 хиляди лева, представляващо 8.611% от общия капитал 175195412 АБВ ИНЖЕНЕРИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 187.325 хиляди лева, представляващо 43.362% от общия капитал 175195444 ЕВРОБИЛДИНГ 2000, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 102.6 хиляди лева, представляващо 23.75% от общия капитал ID: 16459
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 12 536 524,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: