Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София -> ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТИП 2012-2016 (3569030.00 BGN)

Рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции”, позиция №4 "Ремонти, укрепване и възстановяване на обекти от железопътната инфраструктура"-рамково споразумение №4217/27.12.2012 год.    

ID 550775
Дата на публикуване 2013-07-16
Тип на документа 3
Номер на поръчка 246033
Поръчител ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София 130823243
Описание Рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции”, позиция №4 "Ремонти, укрепване и възстановяване на обекти от железопътната инфраструктура"-рамково споразумение №4217/27.12.2012 год.
Обект строителство
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора 4374 от 2013-07-11
Изпълнител ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТИП 2012-2016 176434559
Собственици на изпълнител ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТИП 2012-2016 176434559 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТИП 2012-2016 130847116 ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ", националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 34.0% от общия капитал 175265686 ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 33.0% от общия капитал 831648572 ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО-ХОЛДИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 33.0% от общия капитал ЕИК: 000695388 МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТАдлъжност:(Собственик) дял(---) [Дата на актуализацията: 2008-04-23] 000695388 МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ЕИК: 102898527 Строй Инвест ЕООД(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2014-11-26] 831661388 МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2619.982 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ЕГН: ********** ДАРИО ТИХОМИРОВ СТОЕВдлъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2008-09-26] ********** ДАРИО ТИХОМИРОВ СТОЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.5 хиляди лева, представляващо 30.0% от общия капитал ********** ЦВЕТАНА МЛАДЕНОВА ТОДОРОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 1.5 хиляди лева, представляващо 30.0% от общия капитал ********** ЛАТИНКА ХРИСТОВА ЦЕНОВА, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.0 хиляди лева, представляващо 40.0% от общия капитал ЕГН: ********** Ивайло Йорданов Николов(БЪЛГАРИЯ)длъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2012-01-17] ********** ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ID: 18389
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 3 569 030,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: