Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Бургас -> Трафик холдинг ЕООД (ново наименование) Трафикконсулт БГ ЕООД (старо наименование) - Варна (18995.36 BGN)

„Упражняване на строителен надзор в строителството при изпълнението на  Реконструкция и благоустрояване на пешеходна зона, улична мрежа, Приморски парк и обществени пространства в Централна градска част на Бургас", със следните обособени позиции:  Обособена позиция 1: Упражняване на строителен надзор в строителството и издаване на технически паспорт за обект: „Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходна зона ул. «Александровска» от пл. «Царица Йоанна» до пл. «Тройката», ул. «Св. Св. Кирил и Методий» - гр. Бургас;”  Обособена позиция 2: Упражняване на строителен надзор в строителството и издаване на технически паспорт за обект „Реконструкция на ул. «Генерал Гурко», ул. «Адам Мицкевич» - гр. Бургас;”  Обособена позиция 3: Упражняване на строителен надзор в строителството и издаване на технически паспорт за обект: „Възстановяване на декоративна стена «Стената на приказките» и водно огледало - Приморски парк, гр. Бургас;”  Обособена позиция 4: Упражняване на строителен надзор в строителството и издаване на технически паспорт за обект „Благоустрояване и реконструкция на спортна площадка Дом Надежда, ж.к. Република УПИ II, кв. 172,. гр. Бургас и пространството, заключено между бул. «Иван Вазов», ул. «Хан Крум» и ул. «Цар Петър» - гр. Бургас „  

ID 412075
Дата на публикуване 2010-10-06
Тип на документа 3
Номер на поръчка 172504
Поръчител Община Бургас 56814
Описание „Упражняване на строителен надзор в строителството при изпълнението на Реконструкция и благоустрояване на пешеходна зона, улична мрежа, Приморски парк и обществени пространства в Централна градска част на Бургас", със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Упражняване на строителен надзор в строителството и издаване на технически паспорт за обект: „Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходна зона ул. «Александровска» от пл. «Царица Йоанна» до пл. «Тройката», ул. «Св. Св. Кирил и Методий» - гр. Бургас;” Обособена позиция 2: Упражняване на строителен надзор в строителството и издаване на технически паспорт за обект „Реконструкция на ул. «Генерал Гурко», ул. «Адам Мицкевич» - гр. Бургас;” Обособена позиция 3: Упражняване на строителен надзор в строителството и издаване на технически паспорт за обект: „Възстановяване на декоративна стена «Стената на приказките» и водно огледало - Приморски парк, гр. Бургас;” Обособена позиция 4: Упражняване на строителен надзор в строителството и издаване на технически паспорт за обект „Благоустрояване и реконструкция на спортна площадка Дом Надежда, ж.к. Република УПИ II, кв. 172,. гр. Бургас и пространството, заключено между бул. «Иван Вазов», ул. «Хан Крум» и ул. «Цар Петър» - гр. Бургас „
Обект услуги
Относно финансирането Финансира се от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013”; Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”; Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” - Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-05/2009: „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”.
Участници NO
Дата на договора 93-00-788/1/ от 2010-09-29
Изпълнител Трафик холдинг ЕООД (ново наименование) Трафикконсулт БГ ЕООД (старо наименование) - Варна 103882376
Собственици на изпълнител Трафик холдинг ЕООД (ново наименование) Трафикконсулт БГ ЕООД (старо наименование) - Варна 103882376 Трафик холдинг ЕООД (ново наименование) Трафикконсулт БГ ЕООД (старо наименование) - Варна ID:1376
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 18 995,36 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: