Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ// -> Геометрик ООД - Хасково (0.00 BGN)

Извършване на контролни дейности във връзка с контрола, осъществяван от министъра на икономиката и енергетиката по Закона за подземните богатства за изпълнението на договорите за търсене и/или проучване и за добив на подземни богатства, сключени от него, съгласно обособени позиции :   Обособена позиция 1. Определяне и анализ на съдържанията на полезните компоненти, обемно тегло, влага и др.; оценка на използваната от титуляра/концесионера методика на опробване, анализ и контрол и др.; обработка на резултатите от контролните замери, изготвяне на съответните графични материали, анализи и предложения и др.  Обособена позиция 2. Извършване на маркшайдерски измервания за: определяне на фактическото положение на минните изработки и инженерната инфраструктура (пътища, депа, отвали и др.); взаимното положение на контура на площта за търсене и/или проучване или на находището, концесионната площ и минните изработки; обемите добита минна маса и полезно изкопаемо; обработка на резултатите от контролните замери, изготвяне на съответните графични материали, анализи и предложения и др.  

ID 225866
Дата на публикуване 2009-03-30
Тип на документа 3
Номер на поръчка 77135
Поръчител Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ// 130169256
Описание Извършване на контролни дейности във връзка с контрола, осъществяван от министъра на икономиката и енергетиката по Закона за подземните богатства за изпълнението на договорите за търсене и/или проучване и за добив на подземни богатства, сключени от него, съгласно обособени позиции : Обособена позиция 1. Определяне и анализ на съдържанията на полезните компоненти, обемно тегло, влага и др.; оценка на използваната от титуляра/концесионера методика на опробване, анализ и контрол и др.; обработка на резултатите от контролните замери, изготвяне на съответните графични материали, анализи и предложения и др. Обособена позиция 2. Извършване на маркшайдерски измервания за: определяне на фактическото положение на минните изработки и инженерната инфраструктура (пътища, депа, отвали и др.); взаимното положение на контура на площта за търсене и/или проучване или на находището, концесионната площ и минните изработки; обемите добита минна маса и полезно изкопаемо; обработка на резултатите от контролните замери, изготвяне на съответните графични материали, анализи и предложения и др.
Обект услуги
Относно финансирането
Участници NO
Дата на договора 31 от 2009-03-19
Изпълнител Геометрик ООД - Хасково 126506529
Собственици на изпълнител Геометрик ООД - Хасково 126506529 Геометрик ООД - Хасково ID:11051
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 0,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: