Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Дирекция "Национален парк Централен Балкан" - Габрово -> С Консулт ЕООД - София (60400.00 BGN)

„Консултантски услуги по извършване на оценка на съответствието на проектната документация и упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на строителни обекти” по Проект DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”,  финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”

ID 627790
Дата на публикуване 2014-10-08
Тип на документа 3
Номер на поръчка 312704
Поръчител Дирекция "Национален парк Централен Балкан" - Габрово 107061359
Описание „Консултантски услуги по извършване на оценка на съответствието на проектната документация и упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на строителни обекти” по Проект DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”
Обект услуги
Относно финансирането В изпълнение на Проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България“
Участници 1.„Стройконтрол-ГТ“ ООД, ЕИК 200192872 ||Шумен, бул. Мадара № 29, вх.1 ет.6 ап.18 || ||2.„Кима Консулт” ЕООД, ЕИК 201425668 ||Пловдив, бул. Васил Априлов № 20 || ||3.„Консултантска инженерна група” ООД, ЕИК 131069757 ||София,-1606, ул. Дамян Груев № 42, ет.6. || ||4.„Билдконсулт” ООД, ЕИК 117613133 ||Русе, ул. Епископ Босилков № 16 || ||5.ЕТ „Строителен надзор- Татяна Немска”, ЕИК 130092219 ||София, р-н Слатина, ж.к. Гео Милев, ул. Галилео Галилей № 20 || ||6.„ТРАНСКОНСУЛТ-БГ” ООД, ЕИК 121389659 ||София, ул. Дамян Груев №15, ет.7 || ||7.„Пловдивинвест” АД, ЕИК 825240527 ||Пловдив, бул. Руски № 15 || ||8.„ВМЛ–КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 131395468 ||София, ул. Черковна № 7, офис 21 || ||9.„Кимтекс ЛС” ООД, ЕИК 824124548 ||Плевен, ул. Дойран № 71, ет.3 || ||10.„Дема” ЕООД, ЕИК 103760963 ||ВАРНА, ж.к. Чайка, бл. 188, ап.26, ет.5 || ||11.Обединение „АЛФА М –РУБИКОН”, ЕИК 176170497 ||Габрово, ул. Софроний Врачански № 1, ет.2 ||(членове „Алфа М-98“ ЕООД, ЕИК 107051411 и „Рубикон Инженеринг“ ООД, ЕИК 130072501) || ||12.„С Консулт” ЕООД, ЕИК 130400389 ||София -1680, кв. Витоша, бул. България № 98, ет. 1 офис 13 в || || ||
Дата на договора 97-ЦБ-17 от 2014-10-07
Изпълнител С Консулт ЕООД - София 130400389
Собственици на изпълнител С Консулт ЕООД - София 130400389 С Консулт ЕООД - София С Консулт ЕООД - София 130400389 ID: 21179
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 60 400,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: