Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Дирекция на природен парк "Витоша" -> Инфра Роудс ЕООД - София (175873.00 BGN)

„Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, обособена в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Ремонт и възстановяване на туристическа инфраструктура на м. „Плажа” , с. Бистрица. Обособена позиция № 2 - Ремонт и възстановяване на туристическа алея с. Железница и ремонт и възстановяване на подход (паркинг) - с. Железница. Обособена позиция № 3 - Ремонт и възстановяване на кътове за отдих. Обособена позиция № 4 – Възстановяване и ремонт на туристическа алея с. Бистрица – кв. Бояна. Обособена позиция № 5 – Ремонт на детска площадка в м. „Белите брези”. Обособена позиция № 6 - Изграждане на Размножителен център за редки видове – адаптационна волиера. Обособена позиция № 7 - Извършване на СМР в сградата на „Музей на мечката”.

ID 677555
Дата на публикуване 2015-07-15
Тип на документа 3
Номер на поръчка 320842
Поръчител Дирекция на природен парк "Витоша" 130044740
Описание „Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, обособена в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Ремонт и възстановяване на туристическа инфраструктура на м. „Плажа” , с. Бистрица. Обособена позиция № 2 - Ремонт и възстановяване на туристическа алея с. Железница и ремонт и възстановяване на подход (паркинг) - с. Железница. Обособена позиция № 3 - Ремонт и възстановяване на кътове за отдих. Обособена позиция № 4 – Възстановяване и ремонт на туристическа алея с. Бистрица – кв. Бояна. Обособена позиция № 5 – Ремонт на детска площадка в м. „Белите брези”. Обособена позиция № 6 - Изграждане на Размножителен център за редки видове – адаптационна волиера. Обособена позиция № 7 - Извършване на СМР в сградата на „Музей на мечката”.
Обект строителство
Относно финансирането Финансирането ще бъде осигурено по договор № DIR-5113326-C-010 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 г. - 2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейския съюз, Приоритетна ос 3 - „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”
Участници "Джимтех билд" ООД; "Инфра роудс" ЕООД; "Пътища и съоръения" ЕАД; "АБ и Ю инженеринг" ООД; "Устра холдинг" АД. ||
Дата на договора ОПОС 03- 178 от 2015-06-19
Изпълнител Инфра Роудс ЕООД - София 202062878
Собственици на изпълнител Инфра Роудс ЕООД - София 202062878 Инфра Роудс ЕООД - София Инфра Роудс ЕООД - София 202062878 ID: 21221
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 175 873,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: