Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ -> Експо Вижън ООД - София (203000.00 BGN)

Провеждане на информационна кампания за запознаване на обществеността с новата функционалност на ИКАР и възможностите за предоставяне на услуги, кръгли маси и обществени обсъждания за дискусии и обратна връзка с потребителите на услуги на АГКК и извършване на дейности по публичност и информация на проект “Предоставяне на електронни и комплексни административни услуги от АГКК, чрез разработване и внедряване на софтуер в съответствие със закона за електронно управление (ЗЕУ). Разработване на вътрешни правила за документо-оборота на електронни документи и документи на хартиен носител и реализация на електронна система за управление на жалби, предложения и сигнали. Оптимизация и осигуряване на достъп до услуги на незрящи. Оптимизация и осигуряване на достъп до услуги на чуждоговорящи клиенти на услуги чрез online транслитерация”, финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд (ЕСФ), процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване, приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, Подприоритет 3.1. „подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, BG051PO002/10/3.1-04. 

ID 481285
Дата на публикуване 2012-04-27
Тип на документа 3
Номер на поръчка 226274
Поръчител Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ 130362903
Описание Провеждане на информационна кампания за запознаване на обществеността с новата функционалност на ИКАР и възможностите за предоставяне на услуги, кръгли маси и обществени обсъждания за дискусии и обратна връзка с потребителите на услуги на АГКК и извършване на дейности по публичност и информация на проект “Предоставяне на електронни и комплексни административни услуги от АГКК, чрез разработване и внедряване на софтуер в съответствие със закона за електронно управление (ЗЕУ). Разработване на вътрешни правила за документо-оборота на електронни документи и документи на хартиен носител и реализация на електронна система за управление на жалби, предложения и сигнали. Оптимизация и осигуряване на достъп до услуги на незрящи. Оптимизация и осигуряване на достъп до услуги на чуждоговорящи клиенти на услуги чрез online транслитерация”, финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд (ЕСФ), процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване, приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, Подприоритет 3.1. „подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, BG051PO002/10/3.1-04.
Обект услуги
Относно финансирането договор № 10-31-1/17.03.2011г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” за изпълнение на проект с наименование “Предоставяне на електронни и комплексни административни услуги от АГКК, чрез разработване и внедряване на софтуер в съответствие със закона за електронно управление (ЗЕУ). Разработване на вътрешни правила за документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител и реализация на електронна система за управление на жалби, предложения и сигнали. Оптимизация и осигуряване на достъп до услуги на незрящи. Оптимизация и осигуряване на достъп до услуги на чуждоговорящи клиенти на услуги чрез online транслитерация.”
Участници NO
Дата на договора ДД - 56 от 2012-04-20
Изпълнител Експо Вижън ООД - София 175138945
Собственици на изпълнител Експо Вижън ООД - София 175138945 Експо Вижън ООД - София Експо Вижън ООД - София 175138945 ID: 8756
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 203 000,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: