Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Търсенето по ключови думи без използване на филтри показва както спечелените поръчки, така и участието в търг без да е спечелена поръчка. Най-прецизни резултати се получават при използване на ЕИК на изпълнителя или възложителя. Пример: 119081953 или - всички търгове, за които се е явявала фирмата Водстрой - 98, независимо дали ги е спечелила или загубила

Частично търсене: можете да използвате знака * като жокер за допълване на думите. Пример: *строй ще върне всички думи, които завършват на строй (Водстрой, Техноекспортстрой, Пътстрой, Трансстрой, и т.н.). консулт* ще върне всички думи, започващи с консулт (консултанти, консултации, консултинг и т.н.)

Примери за търсене с филтри:

 • @assignor НСО - поръчки възложени от Национална служба охрана.
 • @executant_full 119081953 - поръчки спечелени от фирмата Водстрой-98 с ЕИК 119081953 самостоятелно или в консорциум
 • @executant_eik 119081953 - поръчки спечелени от фирмата Водстрой-98 с ЕИК 119081953 самостоятелно
 • @contract_date 2014 - договори сключени през 2014

Комбиниране на филтри:

Списък на всички филтри:

 • @assignor - възложител
 • @assignor_eik - ЕИК номер на възложителя
 • @executant - изпълнител
 • @executant_eik - ЕИК номер на изпълнителя
 • @executant_full - изпълнител в консорциуми и сдружения
 • @published_date - дата на публикуване на информацията за сключения договор
 • @contract_date - дата на сключване на договора
 • @eu_finance - еврофинансиране. Възможните стойности са 1 и 0
 • @object - вид поръчка (услуги, строителство, доставки, конкурс за проект
 • @purchase_title - заглавие на поръчката
 • @subject_of_contract - подробно описание на договора
 • @document_type_id - цифрова стойност 3 = класически възложител, 7 = секторен възложител, 11 = конкурс за проект, 18 = в областта на отбраната и сигурността, 43 = малка общ. поръчка, 51 = открит конкурс за проект

Допълнителна информация от резултатите

Кликнете на съответния линк, за да получите допълнителната информация за поръчката, възложителя и изпълнителя.

Търсачката показва на екран максимум 100 резултата.

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

Обществени поръчки (ПОДПРБ) Субсидии по мерки 321 и 322 Къщи за гости Търговски регистър (ПОДПРБ) Декларациите на властта (СП) Десеводител (КОМДОС) Властта и КТБ (ФГВ) Разрешителни за сеч (ПОДПРБ) Bad Apples Banks ПИБ / FIBANK Заменкигейт Sunlight BSP Leaks BSP Trolls Yotova Trolls

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" с дарение (банков превод, в брой - през Cashterminal, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойни), абонамент или покупка на наш рекламен продукт: