Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Търсенето за @assignor_eik 695160 намери 234 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
28457 #511826 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ ГИЛЯНА – ВИОЛЕТА КОМИТОВА
ET GILQNA – VIOLETA KOMITOVA
ЕИК:121212395
Инфо в ТР/Info Registry: 121212395
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-03 21 000,00BGN
28458 #511826 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Техно Пол Бг ЕООД - София
Tehno Pol Bg EOOD - Sofiq
ЕИК:200906894
Инфо в ТР/Info Registry: 200906894
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-03 21 173,00BGN
28459 #511826 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Би Ес Проект ЕООД - София
Bi Es Proekt EOOD - Sofiq
ЕИК:175245872
Инфо в ТР/Info Registry: 175245872
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-03 21 800,00BGN
28460 #511826 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДММ-Дизайн ЕООД - Плевен /стар ООД/
DMM-Dizajn EOOD - Pleven /star OOD/
ЕИК:200232698
Инфо в ТР/Info Registry: 200232698
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-03 18 200,00BGN
28461 #511826 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Техно Пол Бг ЕООД - София
Tehno Pol Bg EOOD - Sofiq
ЕИК:200906894
Инфо в ТР/Info Registry: 200906894
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-12-03 18 200,00BGN
28437 #510513 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Строителство - Търново
DZZD Stroitelstvo - Tyrnovo
ЕИК:176245430
Инфо в ТР/Info Registry: 176245430
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-22 1 125 000,00BGN
28464 #509388 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Камелия Георгиева Павлова
Kameliq Georgieva Pavlova
ЕИК:18042
Инфо в ТР/Info Registry: 18042
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-09 36 480,00BGN
28465 #509388 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Рая Асенова Коева- Вълкова
Raq Asenova Koeva- Vylkova
ЕИК:8304260059
Инфо в ТР/Info Registry: 8304260059
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-09 7 000,00BGN
28466 #509388 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Тодор Андонов Ковачев
Todor Andonov Kovachev
ЕИК:6911030084
Инфо в ТР/Info Registry: 6911030084
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-09 44 997,00BGN
28467 #509388 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Моника Янакиева Бораджиева
Monika Qnakieva Boradzhieva
ЕИК:6603266255
Инфо в ТР/Info Registry: 6603266255
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-09 45 900,00BGN
28468 #509388 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Кремена Бориславова Цветкова - Недялкова
Kremena Borislavova cvetkova - Nedqlkova
ЕИК:18048
Инфо в ТР/Info Registry: 18048
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-09 34 560,00BGN
28469 #509388 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Маргарита Симеонова Георгиева
Margarita Simeonova Georgieva
ЕИК:18046
Инфо в ТР/Info Registry: 18046
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-09 46 000,00BGN
28470 #509388 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Георги Димитров Грънчаров
Georgi Dimitrov Gryncharov
ЕИК:18049
Инфо в ТР/Info Registry: 18049
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-09 7 000,00BGN
28471 #509388 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Елина Стефанова Спасова
Elina Stefanova Spasova
ЕИК:18051
Инфо в ТР/Info Registry: 18051
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-09 6 900,00BGN
28472 #509388 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Красимир Душков Романов - гр.София
Krasimir Dushkov Romanov - gr.Sofiq
ЕИК:17909
Инфо в ТР/Info Registry: 17909
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-09 46 080,00BGN
28473 #509388 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Живко Христов
Zhivko Hristov
ЕИК:17904
Инфо в ТР/Info Registry: 17904
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-11-09 35 337,00BGN
28445 #506385 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Елит Травел Интернешънъл ООД - София
Elit Travel Interneshynyl OOD - Sofiq
ЕИК:130589107
Инфо в ТР/Info Registry: 130589107
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-26 180 000,00BGN
28462 #506070 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Консорциум "Римски резерват- ВТ"
Konsorcium "Rimski rezervat- VT"
ЕИК:176369481
Инфо в ТР/Info Registry: 176369481
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-26 1 043 747,00BGN
28463 #503744 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юлия Недева Железева
Yuliq Nedeva Zhelezeva
ЕИК:17792
Инфо в ТР/Info Registry: 17792
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-10-05 6 340,00BGN
28455 #500919 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Контрол Инвест ЕООД - Пловдив
Kontrol Invest EOOD - Plovdiv
ЕИК:115516283
Инфо в ТР/Info Registry: 115516283
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-27 349 000,00BGN
28453 #499742 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Главболгарстрой /ГБС/ АД - София
Glavbolgarstroj /GBS/ AD - Sofiq
ЕИК:831652485
Инфо в ТР/Info Registry: 831652485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-09-11 19 999 999,00BGN
28456 #506322 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Красимир Душков Романов - гр.София
Krasimir Dushkov Romanov - gr.Sofiq
ЕИК:17909
Инфо в ТР/Info Registry: 17909
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-08-23 7 100,00BGN
28446 #493318 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Трейд импорт
DZZD Trejd import
ЕИК:176284390
Инфо в ТР/Info Registry: 176284390
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-27 19 923,00BGN
28447 #493318 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Трейд импорт
DZZD Trejd import
ЕИК:176284390
Инфо в ТР/Info Registry: 176284390
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-27 23 904,00BGN
28448 #493318 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Кейбъл тех ООД - Варна
Kejbyl teh OOD - Varna
ЕИК:103937876
Инфо в ТР/Info Registry: 103937876
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-27 46 760,00BGN
28449 #493318 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Трейд импорт
DZZD Trejd import
ЕИК:176284390
Инфо в ТР/Info Registry: 176284390
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-27 14 500,00BGN
28454 #506308 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Живко Христов
Zhivko Hristov
ЕИК:17904
Инфо в ТР/Info Registry: 17904
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-27 3 000,00BGN
28452 #506289 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Кателина Дончева Дойнова - Лазарова
Katelina Doncheva Dojnova - Lazarova
ЕИК:17903
Инфо в ТР/Info Registry: 17903
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-20 10 800,00BGN
28450 #490035 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Строителство и реставрация Св. Георги
DZZD Stroitelstvo i restavraciq Sv. Georgi
ЕИК:176277435
Инфо в ТР/Info Registry: 176277435
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-07-04 440 387,00BGN
28433 #506512 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Емануил Христов Серафимов - гр.Велико Търново
Emanuil Hristov Serafimov - gr.Veliko Tyrnovo
ЕИК:17918
Инфо в ТР/Info Registry: 17918
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-20 10 800,00BGN
28434 #506512 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Деяна Василева Заркова - гр.София
Deqna Vasileva Zarkova - gr.Sofiq
ЕИК:17914
Инфо в ТР/Info Registry: 17914
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-20 7 200,00BGN
28435 #506512 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Цветозар Боров Цанков - гр.Видин
cvetozar Borov cankov - gr.Vidin
ЕИК:17915
Инфо в ТР/Info Registry: 17915
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-20 8 100,00BGN
28436 #506512 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Невена Руменова Гашарова - гр.София
Nevena Rumenova Gasharova - gr.Sofiq
ЕИК:17916
Инфо в ТР/Info Registry: 17916
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-20 47 800,00BGN
28443 #486695 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
РЕСТАВРАЦИЯ ЕАД - София
RESTAVRAcIQ EAD - Sofiq
ЕИК:831555095
Инфо в ТР/Info Registry: 831555095
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-06-11 880 228,00BGN
28451 #485535 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
МАСТЕРС ЕООД, гр. Велико Търново
MASTERS EOOD, gr. Veliko Tyrnovo
ЕИК:814240270
Инфо в ТР/Info Registry: 814240270
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-31 3 400,00BGN
28444 #484103 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Архитект Янко Апостолов
Arhitekt Qnko Apostolov
ЕИК:14564
Инфо в ТР/Info Registry: 14564
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-19 54 000,00BGN
28419 #481815 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Опера, Варна
DZZD Opera, Varna
ЕИК:176054279
Инфо в ТР/Info Registry: 176054279
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-03 2 654 000,00BGN
28427 #482919 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД ЕРОУ ООД, МОДУЛ Н ЕООД и Контрол-Инвест ЕООД
DZZD EROU OOD, MODUL N EOOD i Kontrol-Invest EOOD
ЕИК:176242150
Инфо в ТР/Info Registry: 176242150
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-03 222 110,00BGN
28439 #481812 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Консорциум Шушманец - Шипка, Стара Загора
DZZD Konsorcium Shushmanec - Shipka, Stara Zagora
ЕИК:176247659
Инфо в ТР/Info Registry: 176247659
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-03 553 331,00BGN
28440 #481813 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Консорциум Археология и Реставрация - гр. Пловдив
DZZD Konsorcium Arheologiq i Restavraciq - gr. Plovdiv
ЕИК:176022460
Инфо в ТР/Info Registry: 176022460
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-05-03 1 109 942,00BGN
28416 #481222 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Командос-АС ЕООД - София
Komandos-AS EOOD - Sofiq
ЕИК:130874907
Инфо в ТР/Info Registry: 130874907
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-24 22 896,00BGN
28417 #481225 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Секюрити България Груп ООД
Sekyuriti Bylgariq Grup OOD
ЕИК:175365890
Инфо в ТР/Info Registry: 175365890
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-24 38 654,00BGN
28418 #481228 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Командос-АС ЕООД - София
Komandos-AS EOOD - Sofiq
ЕИК:130874907
Инфо в ТР/Info Registry: 130874907
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-24 45 792,00BGN
28414 #481218 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Вадим ООД - София
Vadim OOD - Sofiq
ЕИК:40357088
Инфо в ТР/Info Registry: 40357088
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-24 33 120,00BGN
28415 #481220 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Вадим ООД - София
Vadim OOD - Sofiq
ЕИК:40357088
Инфо в ТР/Info Registry: 40357088
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-24 17 280,00BGN
28441 #480580 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ ГИЛЯНА – ВИОЛЕТА КОМИТОВА
ET GILQNA – VIOLETA KOMITOVA
ЕИК:121212395
Инфо в ТР/Info Registry: 121212395
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-21 25 000,00BGN
28423 #480548 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Маг Адвъртайзинг ООД - Варна
Mag Advyrtajzing OOD - Varna
ЕИК:103117045
Инфо в ТР/Info Registry: 103117045
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-20 178 826,00BGN
28438 #480543 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД ПВБ СТРОЙ
DZZD PVB STROJ
ЕИК:176248750
Инфо в ТР/Info Registry: 176248750
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-20 1 001 159,00BGN
28442 #480583 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Аб-Сарх ЕООД - София
Ab-Sarh EOOD - Sofiq
ЕИК:200340268
Инфо в ТР/Info Registry: 200340268
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-20 10 000,00BGN
28426 #480188 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юнион Корект ООД Варна
Yunion Korekt OOD Varna
ЕИК:148131544
Инфо в ТР/Info Registry: 148131544
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-12 42 876,00BGN
28428 #480192 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ГД Проектантско Бюро - Албена
GD Proektantsko Byuro - Albena
ЕИК:124519392
Инфо в ТР/Info Registry: 124519392
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-12 9 685,00BGN
28430 #480185 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
АБ АРТ – Дизайн Студио ЕООД -София
AB ART – Dizajn Studio EOOD -Sofiq
ЕИК:175111503
Инфо в ТР/Info Registry: 175111503
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-12 23 000,00BGN
28422 #479524 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПГС-96 - ООД - Русе
PGS-96 - OOD - Ruse
ЕИК:117015431
Инфо в ТР/Info Registry: 117015431
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-06 632 505,00BGN
28425 #479471 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Консорциум Пътстройпроект - Архитектурно студио скуеър - София
Konsorcium Pytstrojproekt - Arhitekturno studio skueyr - Sofiq
ЕИК:175915867
Инфо в ТР/Info Registry: 175915867
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-06 15 460,00BGN
28429 #479513 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Адсофт ЕООД
Adsoft EOOD
ЕИК:131575797
Инфо в ТР/Info Registry: 131575797
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-06 10 200,00BGN
28431 #479476 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Вени Студио Архитекти -София
Veni Studio Arhitekti -Sofiq
ЕИК:131129147
Инфо в ТР/Info Registry: 131129147
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-06 24 000,00BGN
28432 #479496 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
МАСТЕРС ЕООД, гр. Велико Търново
MASTERS EOOD, gr. Veliko Tyrnovo
ЕИК:814240270
Инфо в ТР/Info Registry: 814240270
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-04-06 23 950,00BGN
28421 #476520 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ИНВЕСТ КОНСУЛТИНГ ЕООД - Враца
INVEST KONSULTING EOOD - Vraca
ЕИК:106058566
Инфо в ТР/Info Registry: 106058566
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-22 48 257,00BGN
28424 #476557 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Омега Тим-проект-Виолетка Гаврилова
ET Omega Tim-proekt-Violetka Gavrilova
ЕИК:175053886
Инфо в ТР/Info Registry: 175053886
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-22 9 900,00BGN
28394 #476077 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Мобилтел ЕАД - София /нов Булстат/
Mobiltel EAD - Sofiq /nov Bulstat/
ЕИК:131468980
Инфо в ТР/Info Registry: 131468980
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-19 110 000,00BGN
28420 #474764 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Главболгарстрой /ГБС/ АД - София
Glavbolgarstroj /GBS/ AD - Sofiq
ЕИК:831652485
Инфо в ТР/Info Registry: 831652485
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-03-09 1 777 292,00BGN
28395 #472400 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Обединение Одит експерти - София
DZZD Obedinenie Odit eksperti - Sofiq
ЕИК:176247118
Инфо в ТР/Info Registry: 176247118
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-02-28 140 000,00BGN
28411 #472380 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Екса АД
Eksa AD
ЕИК:131425114
Инфо в ТР/Info Registry: 131425114
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-02-15 449 025,00BGN
28413 #468719 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Консорциум Строителство и възстановяване - Варна
DZZD Konsorcium Stroitelstvo i vyzstanovqvane - Varna
ЕИК:176112654
Инфо в ТР/Info Registry: 176112654
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-02-14 476 747,00BGN
28412 #479543 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Толос-Китов ЕООД - София
Tolos-Kitov EOOD - Sofiq
ЕИК:175114606
Инфо в ТР/Info Registry: 175114606
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2012-01-03 7 800,00BGN
28397 #458490 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Евробилд България ООД - София
Evrobild Bylgariq OOD - Sofiq
ЕИК:131227940
Инфо в ТР/Info Registry: 131227940
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-28 570 010,00BGN
28401 #451257 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ра Крес ЕООД
Ra Kres EOOD
ЕИК:121252379
Инфо в ТР/Info Registry: 121252379
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-15 75 540,00BGN
28410 #450950 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сирма Солюшънс АД - София /ново наименование/ Сирма груп АД - София /старо наименование/
Sirma Solyushyns AD - Sofiq /novo naimenovanie/ Sirma grup AD - Sofiq /staro naimenovanie/
ЕИК:40529004
Инфо в ТР/Info Registry: 40529004
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-15 14 238,00BGN
28404 #450499 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Екса АД
Eksa AD
ЕИК:131425114
Инфо в ТР/Info Registry: 131425114
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-13 32 500,00BGN
28396 #450482 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Атика - Р5 ООД - Бургас
Atika - R5 OOD - Burgas
ЕИК:812018761
Инфо в ТР/Info Registry: 812018761
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-08 7 500,00BGN
28398 #450003 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Евробилд България ООД - София
Evrobild Bylgariq OOD - Sofiq
ЕИК:131227940
Инфо в ТР/Info Registry: 131227940
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-08 404 674,00BGN
28399 #450013 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СТРОЙКОМЕРС ЕООД - София
STROJKOMERS EOOD - Sofiq
ЕИК:109514464
Инфо в ТР/Info Registry: 109514464
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-08 860 110,00BGN
28400 #450489 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Мед Лайн ЕООД, гр. Пловдив
Med Lajn EOOD, gr. Plovdiv
ЕИК:160087879
Инфо в ТР/Info Registry: 160087879
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-08 9 400,00BGN
28402 #447269 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Адсофт ЕООД
Adsoft EOOD
ЕИК:131575797
Инфо в ТР/Info Registry: 131575797
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-05 18 000,00BGN
28403 #447284 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Алекс Консулт - ЕООД - гр. Русе
Aleks Konsult - EOOD - gr. Ruse
ЕИК:117629340
Инфо в ТР/Info Registry: 117629340
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-05 19 000,00BGN
28405 #447289 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Вени Студио Архитекти -София
Veni Studio Arhitekti -Sofiq
ЕИК:131129147
Инфо в ТР/Info Registry: 131129147
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-05 26 500,00BGN
28406 #447276 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Монодизайн ООД - гр. София
Monodizajn OOD - gr. Sofiq
ЕИК:131410678
Инфо в ТР/Info Registry: 131410678
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-05 10 000,00BGN
28407 #447279 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Христина Стоянова - гр. София
ET Hristina Stoqnova - gr. Sofiq
ЕИК:831589686
Инфо в ТР/Info Registry: 831589686
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-05 9 200,00BGN
28408 #447287 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Архитектурно студио Скуеър ЕООД - гр. София
Arhitekturno studio Skueyr EOOD - gr. Sofiq
ЕИК:175315616
Инфо в ТР/Info Registry: 175315616
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-05 22 000,00BGN
28409 #447283 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Беларх ЕООД - София
Belarh EOOD - Sofiq
ЕИК:175250008
Инфо в ТР/Info Registry: 175250008
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-05 14 000,00BGN
28390 #445429 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД Бигла III-Европлам- София
DZZD Bigla III-Evroplam- Sofiq
ЕИК:176088281
Инфо в ТР/Info Registry: 176088281
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-26 2 399 106,00BGN
28391 #445431 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД ПГС-РЕСТ - София
DZZD PGS-REST - Sofiq
ЕИК:175981760
Инфо в ТР/Info Registry: 175981760
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-26 1 138 648,00BGN
28389 #443521 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
СТРОЙКОМЕРС ЕООД - София
STROJKOMERS EOOD - Sofiq
ЕИК:109514464
Инфо в ТР/Info Registry: 109514464
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-29 482 309,00BGN
28387 #441551 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД ПГС-РЕСТ - София
DZZD PGS-REST - Sofiq
ЕИК:175981760
Инфо в ТР/Info Registry: 175981760
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-15 489 792,00BGN
28378 #440901 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Лъки 2006 ООД- гр. Варна
Lyki 2006 OOD- gr. Varna
ЕИК:148023668
Инфо в ТР/Info Registry: 148023668
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-07 659 596,00BGN
28392 #440980 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Дарт студио ЕООД - София
Dart studio EOOD - Sofiq
ЕИК:175029045
Инфо в ТР/Info Registry: 175029045
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-03 8 000,00BGN
28393 #441161 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Еврорест 2002 ЕООД
Evrorest 2002 EOOD
ЕИК:130895748
Инфо в ТР/Info Registry: 130895748
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-03 9 950,00BGN
28386 #439346 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Саш-арх ЕООД - гр. София
Sash-arh EOOD - gr. Sofiq
ЕИК:131236334
Инфо в ТР/Info Registry: 131236334
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-20 32 000,00BGN
28388 #435576 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Архитект Янко Апостолов
Arhitekt Qnko Apostolov
ЕИК:14564
Инфо в ТР/Info Registry: 14564
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-04-13 710 000,00BGN
28382 #434937 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД МОДУЛ-Н ЕООД, ЕРОУ ООД, Билдконсулт ООД
DZZD MODUL-N EOOD, EROU OOD, Bildkonsult OOD
ЕИК:176007219
Инфо в ТР/Info Registry: 176007219
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-04-11 205 200,00BGN
28383 #434941 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
МОДУЛ-Н ЕООД, гр. София
MODUL-N EOOD, gr. Sofiq
ЕИК:130219264
Инфо в ТР/Info Registry: 130219264
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-04-11 251 924,00BGN
28384 #433783 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ЛТ - гр. Бургас
DZZD KONSORcIUM LT - gr. Burgas
ЕИК:176024909
Инфо в ТР/Info Registry: 176024909
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-03-29 759 744,00BGN
28385 #431271 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ЕСКИ ЗАРА
DZZD KONSORcIUM ESKI ZARA
ЕИК:175983665
Инфо в ТР/Info Registry: 175983665
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-03-10 1 699 998,00BGN
28379 #429735 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Командос-АС ЕООД - София
Komandos-AS EOOD - Sofiq
ЕИК:130874907
Инфо в ТР/Info Registry: 130874907
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-03-01 21 012,00BGN
28380 #429735 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Командос-АС ЕООД - София
Komandos-AS EOOD - Sofiq
ЕИК:130874907
Инфо в ТР/Info Registry: 130874907
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-03-01 52 532,00BGN
28376 #428863 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Меаца ЕООД - Кърджали
Meaca EOOD - Kyrdzhali
ЕИК:108568283
Инфо в ТР/Info Registry: 108568283
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-02-25 513 553,00BGN
28375 #424395 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Хорнит ООД - София
Hornit OOD - Sofiq
ЕИК:20556093
Инфо в ТР/Info Registry: 20556093
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-01-27 250 000,00BGN
28381 #423426 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
МОДУЛ-Н ЕООД, гр. София
MODUL-N EOOD, gr. Sofiq
ЕИК:130219264
Инфо в ТР/Info Registry: 130219264
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-01-12 5 000,00BGN
28377 #470157 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Кейбъл тех ООД - Варна
Kejbyl teh OOD - Varna
ЕИК:103937876
Инфо в ТР/Info Registry: 103937876
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-01-04 15 958,00BGN
28374 #426564 Министерство на културата /МК/
Ministerstvo na kulturata /MK/
ЕИК: 695160
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Юропиън Дивелъпмънт Консултинг ЕООД София
Yuropiyn Divelypmynt Konsulting EOOD Sofiq
ЕИК:131395219
Инфо в ТР/Info Registry: 131395219
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-10-14 34 000,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 113 613 571,07 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: